Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

Zarządzenie nr 06/2018

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz.152) oraz §15 ust. 1, ust. 2 Statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1. podlega publikacji na stronie internetowej:

www.kuznica-suchedniow.com , www.suchedniow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica”.

§3.

Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na ww. stanowisko w składzie:

1. Andrzej Karpiński - przewodniczący

2. Maria Styczeń

3. Anna Świtek

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Utworzono dnia 05.12.2018, 14:58

Informacje

Liczba wyświetleń: 644
Utworzono dnia: 05.12.2018
Dokument wprowadził:
Paweł Zubiński
Dokument opublikował:
Paweł Zubiński
Dokument wytworzył:
Dyrektor SOK "Kuźnica" Andrzej Karpiński
Podmiot udostępniający informację:
Suchedniowski Ośrodek Kultury 'Kuźnica" w Suchedniowie

Historia publikacji

  • 09.03.2021 17:10, Administrator
    Edycja dokumentu: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  • 09.03.2021 17:09, Administrator
    Edycja dokumentu: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  • 09.03.2021 17:02, Administrator
    Edycja dokumentu: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego