Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

Zarządzenie nr 06/2018

 

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie

z dnia 05 grudnia 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 

 

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2017r. poz.862, z 2018r poz.152) oraz § 15 ust.1, ust.2 Statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie , zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1. podlega publikacji na stronie internetowej :

www.kuznica-suchedniow.com , www.suchedniow.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

 

§ 3.

Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na w/w stanowisko w składzie :

1. Andrzej Karpiński -przewodniczący

2. Maria Styczeń

3. Anna Świtek

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Utworzono dnia 05.12.2018, 14:58

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 05.12.2018
Dokument wprowadził:
Paweł Zubiński
Dokument opublikował:
Paweł Zubiński
Dokument wytworzył:
Dyrektor SOK "Kuźnica" Andrzej Karpiński
Podmiot udostępniający informację:
Suchedniowski Ośrodek Kultury 'Kuźnica" w Suchedniowie

Historia publikacji

  • 05.12.2018 14:58, Administrator
    Edycja dokumentu: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  • 05.12.2018 14:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  • 05.12.2018 14:57, Administrator
    Dodanie dokumentu: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego