Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Protokół z przeprowadzonego konkursu na stanowisko Główny Księgowy

Utworzono dnia 27.12.2018
PROTOKÓŁ z  PRZEPROWADZONEGO NABORU
KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” 
w Suchedniowie 
 
 
1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy do Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” wpłynęły trzy oferty pracy, z których wszystkie spełniały wymagania formalne. Kandydatami, którzy złożyli swoje oferty na aplikowane stanowisko byli:
 
1. Marzena Mikosza zam. Skarżysko-Kamienna
2. Izabela Wędrychowska zam. Suchedniów,
3. Urszula Matla zam. Suchedniów 
 
2. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica w Suchedniowie z dnia 05 grudnia 2018 r. w składzie: 
 
1.  Przewodniczący – Andrzej Karpiński 
2.  Członek - Maria Styczeń
3.  Członek - Anna Świtek
 
postanowiła, iż kolejnym etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
3. Zastosowano  następujące techniki naboru:
Analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia niezbędnych wymagań. Rozmowa kwalifikacyjna celem której było zebranie dodatkowych informacji o kandydatach oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości zagadnień  niezbędnych przy wykonywaniu czynności na aplikowanym stanowisku pracy.  
 
4. Ustalenia Komisji:
 
W dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie 09:30 została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy przystąpiły wszystkie kandydatki.
Komisja po dokonaniu analizy ofert oraz po rozmowie kwalifikacyjnej wyłoniła do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” Panią Izabelę Wędrychowską.
 
5. Uzasadnienie dokonania wyboru :
     
Pani Izabela Wędrychowska posiada wyższe wykształcenie magisterskie a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.
Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, zarządzania i finansów.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy. 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół z wyników konkursu

Utworzono dnia 27.12.2018, 14:51

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 184

W poprzednim tygodniu: 1361

W tym miesiącu: 2700

W poprzednim miesiącu: 2125

Wszystkich: 58832

Zapraszamy do obejrzenia
autoreklamy "Kuźnicy"

ECO TANIEC
podsumowanie projektu