Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.

3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: sok.kuznica@wp.pl lub pisemnie pod adres siedziby administratora.

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, można skontaktować się poprzez adres e-mail: kuznicasuchedniow@gmail.com lub pisemnie pod adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można zapoznać się pod następującym adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Administrator Danych OsobowychDyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
 


ROZPORZĄDZENIE RODO


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że:

- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie z siedzibą w 26–130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18, tel. 41 / 25 43 094;

- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;

- każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

- mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych;

- mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

- jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić gdy:

 - kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 - Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 - wniosłaś/eś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Zegar

Kalendarium

Październik 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny