Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.

3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: dyrekcja@kuznica-suchedniow.com lub pisemnie pod adres siedziby administratora.

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@kuznica-suchedniow.com lub pisemnie pod adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można zapoznać się pod następującym adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Administrator Danych OsobowychDyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
 


ROZPORZĄDZENIE RODO


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że:

- administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie z siedzibą w 26–130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18, tel. 41 / 25 43 094;

- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;

- każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

- mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych;

- mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

- jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić gdy:

 - kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 - Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 - wniosłaś/eś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny