Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

i Inspektora Ochrony Danych

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie, 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18.

2.Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.

3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres e-mail: sok.kuznica@wp.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Z inspektorem ochrony danych Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, można się skontaktować poprzez adres e-mail: kuznicasuchedniow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można się zapoznać pod następującym adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Zegar

Imieniny