Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

PROJEKTY 2019

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: „Kultura ludowa i tradycyjna”

Nazwa własna zadania: "Bryczka, konik i klepok. Przedwojenny Suchedniowski Ośrodek Zabawkarski”

Syntetyczny opis zadania: Wyrabianie zabawek ludowych jest lokalną tradycją Suchedniowa od ponad 100 lat. Obecnie pozostał tylko jeden artysta-rzemieślnik, który kontynuuje to rzemiosło. Zadanie zakłada rekrutację 15 młodych osób biorąc pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycję do nabycia umiejętności wyrabiania tradycyjnych zabawek ludowych. Powstaną trzy, pięcioosobowe grupy szkoleniowe. Każda z nich odbędzie 10 warsztatów trwających po 2,5 godziny. Szkolenie będzie trwało przez 7 miesięcy i zostanie poprowadzone przez "mistrza tradycji" Włodzimierza Ciszka w jego własnym warsztacie. W ten sposób nastąpi międzypokoleniowy przekaz unikalnej wiedzy lokalnej, która bez interwencji może zupełnie zaginąć w ciągu kilku najbliższych lat, dlatego też pragniemy chronić od zapomnienia tę piękną tradycję kierując się słowami: "Zabawka jest jedną z podstawowych form nabywania kompetencji kulturowej, stanowi odbicie dorosłej rzeczywistości w świecie drzemiącej wyobraźni". Wszystkie etapy szkolenia będą filmowane i fotografowane, a zadanie zakończy wystawa zorganizowana w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie składająca się z fotografii powstałych podczas realizacji całego projektu.

Wnioskowana kwota dotacji: 18500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 18500,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: „Infrastruktura domów kultury”

Nazwa własna zadania: "WY Tańcz Szansę. Wyposażenie taneczno-muzyczne SOK "Kuźnica”

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia sali tanecznej w niezbędne elementy do poprawy jakości prowadzonych zajęć taneczno-baletowych w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Brakujące elemnty to podłoga baletowa o wymiarach 12 x 8 m, 4 sztuki podwójnych wolnostojących drążków baletowych, nadmuciwana mata gimnastyczna, ścieżka akrobatyczna, drabinka rehabilitacyjno-gimnastyczna. Ponadto zostanie zakupiony specjalistyczny mikser cyfrowy Behringer X32, projektor multimedialny i podium w celu obsługi ogólnopolskich turniejów tanecznych organizowanych przez SOK "Kuźnica" oraz 6 puf przeznaczonych do kącika relaksu dla dzieci. Zadanie będzie podzielone na dwie części: rozeznanie rynku - mailowe i telefoniczne, wybór najkorzystniejszych ofert, zamówienie towarów, zakup wyposażenia, promocja projektu w mediach lokalnych i regionalnych oraz spotkanie ewaluacyjne. Zadanie jest zgodne z długofalowym planem rozwoju naszej placówki i poprawi standard prowadzonej przez nas działalności.

Wnioskowana kwota dotacji: 23464,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 20000,00 zł

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: „EtnoPolska 2020”

Nazwa własna zadania: "Tak bywało przedtym wszędzie”

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. „Tak bywało przedtym wszędzie" zakłada zorganizowanie przeglądu obrzędowości, zwyczajów i tradycji wiejskich w regionie Świętokrzyskim w formie konkursu. Działanie ma przybliżyć obrzędowość wiejską w różnych aspektach - gospodarczych, świątecznych i rodzinnych. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa oraz językoznawcy. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę Świętokrzyską /tradycja min. 50 lat/ oraz kiermasz rękodzieła lokalnego. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii. Na zakończenie przeglądu odbędzie się koncert gwiazdy polskiej muzyki folk.

Wnioskowana kwota dotacji: 27600,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 21000,00 zł

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: „Kultura – Interwencje 2019”

Nazwa własna zadania: „III Suchedniowskie Święto Kaszy - Zdrowo i na ludowo”

Syntetyczny opis zadania: Tegoroczna edycja Suchedniowskiego Święta Kaszy pn. „Zdrowo i na ludowo” została połączona z obchodami XX-lecia powiatu skarżyskiego i zorganizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Lokalna w Bliżynie. Cały cykl atrakcji przygotowanych na ww. okoliczności rozpoczął Powiatowy Marszobieg rozpoczynający się w rezerwacie przyrody Kamień Michniowski i kończący się na placu suchedniowskiej „Kuźnicy” wypełnionym po brzegi różnorodnymi stoiskami, Kołami Gospodyń Wiejskich oferujących tradycyjne potrawy oraz masą atrakcji, wśród których znalazły się m.in.: pokaz kunsztu kulinarnego na żywo w wykonaniu finalistów programów „MasterChef” i „MasterChef Junior”, występ zespołu ludowego „Michniowianie”, występy wokalne uczestników Studia Piosenki SOK „Kuźnica”, panel dyskusyjny pt. „Kasza w zdrowej diecie”, promocja książki kucharskiej pod tym samym tytułem, występ Suchedniowskiej Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca „Skokotliwi” z Mostek, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i kulinarnego, koncert Ali Boncol z zespołem „Koalicja”, koncert Gosi Andrzejewicz oraz zabawa taneczna z zespołem muzycznym „Niepokonani”.

Wnioskowana kwota dotacji: 23000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 23000,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Edukacja kulturalna 

Nazwa własna zadania: "Walka o siebie w trybach losu. Obchody Roku Gustawa Herlinga–Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin"

Syntetyczny opis zadania: Projekt zakłada cykl imprez artystycznych związanych z obchodami Roku Gustawa Herlinga–Grudzińskiego. W ramach suchedniowskich obchodów odbędą się:

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego.
 2. Wieczór z Martą Herling - córką pisarza oraz Ireną Furnal - autorką biografii autora.
 3. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży podczas konkursu recytatorskiego.
 4. Wystawa dotycząca związków pisarza z Suchedniowem i regionem świętokrzyskim.
 5. Koncert muzyki kameralnej.
 6. Wycieczka śladami Herlinga–Grudzińskiego w Suchedniowie zakończona wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie dawnej posesji Gustawa Herlinga–Grudzińskiego.

Wnioskowana kwota dotacji: 30000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Infrastruktura Domów Kultury

Nazwa własna zadania: "Kuźnica Junior Band. Doposażenie zespołu muzycznego i studia nagrań"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na doposażeniu zespołu w niezbędny sprzęt muzyczny oraz nowoczesny sprzęt do studia nagrań. W ramach projektu zakupione zostaną: 2 szt. fletu poprzecznego, 2 szt. klarnetu, 1 saksofon sopranowy, 1 saksofon altowy,  2 puzony, 4 trąbki, 1 syntezator, 1 zestaw perkusyjny, 1 gitara basowa oraz wyposażenie studia nagrań: 1 zestaw komputerowy, 1 program do nagrywania i miksowania, 2 monitory studyjne, 1 mikrofon pojemnościowy wielomembranowy, 1 panel akustyczny, 1 pop – filtr do mikrofonu, 1 interfejs, 1 para słuchawek studyjnych do odsłuchu, 1 para słuchawek studyjnych do nagrań, 1 wzmacniacz kompaktowy – 4 kanałowy, 5 statywów do mikrofonu. Zadanie będzie podzielone na części: rozeznanie rynku, wybór ofert, zakup i realizacja wraz z montażem. Zakup wyposażenia wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału edukacyjno–animacyjnego, jest zgodny z długofalowym planem rozwoju placówki i poprawi standard prowadzonej działalności. 

Wnioskowana kwota dotacji: 50500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2018-2020

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: "Równolatek Niepodległej – Gustaw Herling–Grudziński"

Syntetyczny opis zadania: Projekt zakłada działania dwutorowo. Chcemy świętować Niepodległość z jednym z najsłynniejszych mieszkańców Suchedniowa, czyli Gustawem Herlingiem–Grudzińskim. Pisarz urodził się w Kielcach, ale całe dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie. Miasteczko dzieciństwa często gościło na kartach jego twórczości. Rok 2019 jest ogłoszony rokiem pisarza. W ramach obchodów odbędzie się: XVI Ogólnopolski Konkurs Polskiej Literatury Emigracyjnej im G. H.-G., spotkanie z biografistyką autora Ireną Furnal ewentualnie z córką Martą Herling, a także koncert muzyki kameralnej, wystawa planszowa na temat suchedniowskich pisarzy: G. H.–G., Jana Gajzlera, Krzysztofa Kąkolewskiego, Ryszarda Miernika oraz ich wkładu w budowaniu Niepodległości i walką o nią. 
Suchedniów to również miejsce zaciętych walk podczas powstania Styczniowego. Dla uczczenia bohaterów tych wydarzeń powstanie mural na ścianie SOK „Kuźnica”  oraz gra miejska upamiętniająca Powstanie. Projekt zakłada dwie ścieżki tematyczne, które swój finał będą miały podczas obchodów Roku G. H.-G. Fakt, że wybitny polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień Gułagu związany był z Ziemią Suchedniowską, czyni nas niejako spadkobiercami spuścizny literackiej, myśli oraz idei. Rok 2019 jest ogłoszony rokiem pisarza w setną rocznicę urodzin, SOK „Kuźnica" pragnie uczcić pamięć naszego bohatera organizując trzydniowe obchody o zasięgu ogólnopolskim. Chcemy spotkać się z ludźmi zdolnymi i kreatywnymi, specjalistami z dziedziny teatru, recytacji, muzyki, jak i amatorami. Dokona się transfer międzypokoleniowy takich grup jak seniorzy, dorośli, młodzież licealna, studenci, których łączy wspólna pasja. Stworzymy warunki nie tylko do uczestnictwa w naszym wydarzeniu, ale również warunki do tworzenia artystycznego, dzielenia się z innymi własnymi spostrzeżeniami świata, własnymi opiniami, niezgody na świat, radością poprzez prowokacje artystyczne. Dzięki tym zdarzeniom zrealizujemy jeden z głównych celów projektu, rozpropagujemy Suchedniów jako ciekawe miejsce, gdzie dorastał i czerpał inspirację Gustaw Herling–Grudziński. 
Druga ścieżka projektu, która również będzie wpisana w obchody to uczczenie Suchedniowskich Powstańców Styczniowych. Chcemy przypomnieć mieszkańcom historię odzyskania Niepodległości.

Wnioskowana kwota dotacji: 39900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji:

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Nazwa programu: Patriotyzm jutra

Nazwa własna zadania: "Równolatek Niepodległej – Gustaw Herling–Grudziński"

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. „U źródeł tożsamości” koncentrował się na poszukiwaniu korzeni i tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Obejmował 5 wątków głównych:

 1. wydanie „Monografii Gminy Suchedniów” - dzieła naukowego opracowanego w oparciu o źródła i dostępną bibliografię,
 2. wydanie książki „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”, będącego pamiętnikiem Suchedniowianina opisującego miasteczko od końca XIX do połowy XX wieku od strony rodzinnej, obyczajowej oraz relacji społecznych na tle dziejów Polski,
 3. przeprowadzenie konkursu artystycznego skierowanego do twórców z całego regionu o tematyce historycznej pn. „U źródeł tożsamości”,
 4. spotkanie popularno-naukowe mające na celu promocję ww. wydawnictw, wzbogacone happeningiem historycznym,
 5. wernisaż wystawy pokonkursowej.


Wnioskowana kwota dotacji: 5000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

PROJEKTY 2020

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Województwo Świętokrzyskie

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury - WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: Wystawa: "Magiczne młynarstwo. Suchedniowskie rody - Tumulcowie"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie. Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. "Magiczne młynarstwo. Suchedniowskie rody - Tumulcowie". Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, która miała wpływ na historię lokalną - wątki obyczajowe, przemysłowe oraz polityczne na przestrzeni ostatnich 150 lat. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się w dniu 3 maja 2020 roku w suchedniowskiej "Kuźnicy" w ramach imprezy okolicznościowej pn. "Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące. Forma wystawy to plansza ze zdigitlizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografiami poszczególnych członków rodziny.

Wnioskowana kwota dotacji: 2000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

 


 

PROJEKTY 2019

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Nazwa programu: -

Nazwa własna zadania: "Tak przedtym wszędzie bywało - przegląd godek i zwyczajów wiejskich”

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. "Tak przedtym wszędzie bywało - przegląd godek i zwyczajów wiejskich" zakłada zorganizowanie konkursu obrzędów gospodarczych i godek świetokrzyskich. Działanie ma przybliżyć obrzędowość wiejską w różnych aspektach - gospodarczym, świątecznym i rodzinnym. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa i językoznawcy. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs godek dla osób indywidualnych. Przęgląd będzie miał miejsce w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Grupa docelowa to Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Pieśni i Tańca, amatorskie grupy teatralne oraz osoby indywidualne zainteresowane folklorem regionu. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Skarżyskiej. Będzie to znakomita okazja do spotkań międzypokoleniowych. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii i da bodziec do rozwijania swoich zainteresowań oraz aktywności społecznej. Stowarzyszenie współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Suchedniów i już po raz drugi organizuje tego typu imprezę. Ubiegłoroczna edycja nosiła tytuł "Bez pracy nie ma kołaczy" - przegląd obrzędów gospodarczych. Cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zespołów ludowych i została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność lokalną powiatu skarżyskiego, jako wartościowe i potrzebne wydarzenie. Dołączenie do przeglądu konkursu godek świętokrzyskich wynika z doświadczenia poprzedniego przeglądu, gdzie kilka osób wystąpiło pozakonkursowo i zadeklarowało chęć uczestnictwa w tego typu przeglądach.

Wnioskowana kwota dotacji: 2000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „Tet a Tet ze słowem"

Syntetyczny opis zadania: Projekt „Tet a Tet ze słowem” XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ma za zadanie rozbudzić pasje teatralne i wprowadzić w świat sztuki młodzież i dorosłych, a zwłaszcza kobiety i osoby po 50 roku życia. Uczestnicy wydarzeń nauczą się poprzez teatr wyrażać siebie, będą w perspektywie pewniejsi swoich umiejętności i chętni do zdobywania nowych doświadczeń. Będą kształtować swoją wrażliwość estetyczną i twórcze kompetencje. Poprawiają dykcję, percepcję słuchową,  odkryją predyspozycje indywidualne. Celem projektu jest także kształtowanie postawy twórczego podejścia do zadań i problemów. Ponadto celem Konkursu, który odbędzie się w dniach 23-25 października 2020 roku jest ukazywanie związków pisarza z Suchedniowem, integracja środowisk artystycznych oraz stwarzanie warunków do twórczych działań inspirowanych polską literaturą emigracyjną.

Wnioskowana kwota dotacji: 15769,18 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kielcach

Nazwa Programu: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „Krajobraz w paski. Cykl warsztatów, wykładów historyczno-artystycznych bazujących na potencjale i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej"

Syntetyczny opis zadania: W projekcie wezmą udział zdefiniowane grupy defaworyzowane, czyli kobiety i seniorzy. Nie zabraknie również zajęć dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji przedsięwzięcia w okresie od 10 stycznia do 16 lipca 2020 roku zostanie przeprowadzony cykl warsztatów, wykładów oraz wyjazdów podzielonych na 3 bloki: historyczny, artystyczny oraz blok tradycji. Zostaną przeprowadzone m.in.: wykłady „Historia i zabytki Suchedniowa” oraz „Historia i zabytki Bodzentyna”, wykład „II Wojna Światowa – Wykus, Michniów”, warsztaty plastyczne w technikach Decoupage, Iris Folding, Quilling, warsztaty ceramiczne, na tradycyjnych krosnach tkackich, warsztaty z wykonywania tradycyjnej zabawki ludowej, warsztaty taneczne, fotograficzne, warsztaty „Góry z Natury”, które będą stanowiły cykl wyjazdów tematycznych, jak również warsztaty teatralne, akrobatyczne, wokalno-instrumentalne, plenery rzeźbiarskie, warsztaty z wikliny papierowej, z wykonywania ludowej lalki-motanki.

Wnioskowana kwota dotacji: 67139,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 67139,00 zł

 


 

Organizator: Gmina Suchedniów

Nazwa własna zadania: „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” - etiuda teatralna

Syntetyczny opis zadania: W ramach promocji publikacji pod powyższym tytułem w dniu 7 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej SOK „Kuźnica” w Suchedniowie odbyła się etiuda teatralna będąca elementem wieczoru promocyjnego, której celem było zachęcenie publiczności do nabycia książki oraz jej wnikliwego przeczytania.

Wnioskowana kwota dotacji: 900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 900,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa własna zadania: „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu było stworzenie nowego narzędzia promocyjnego Suchedniowa oraz całego obszaru LGD poprzez wydanie publikacji pt. „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”. Projekt ten koncentrował się na promocji opartej na tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którego Suchedniów był główną siedzibą na przełomie XIX i XX wieku. Wydanie powyższej publikacji miało na celu również wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie dorobku lokalnego i potencjału kulturowego Suchedniowa. Finalnym efektem realizacji projektu było wydanie książki Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” oraz jej promocja, która odbyła się w sali widowiskowej suchedniowskiej „Kuźnicy” w dniu 7 grudnia 2019 r. Książka wydana przez Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” stanowi pamiętnik dnia codziennego na tle wielkiej historii. Janusz Trzebiński urodzony w 1892 roku był naocznym świadkiem i uczestnikiem życia Europy przed I wojną światową, a potem uczestnikiem dwóch wojen i czasów powojennych. W okresie tym Polska dwa razy odzyskiwała niepodległość, traciła ją i zmieniały się w niej stosunki nie tylko polityczne, ale i społeczne. Wspomnienia są materiałem źródłowym zostały przepisane i zredagowane przez dr historii Krzysztofa Karbownika. Stanowią cenny i nietuzinkowy materiał do panoramy społecznej Suchedniowa na przestrzeni blisko 90 lat. Lekkie pióra autora wspomnień sprawia, iż czyta się to jak dobrze napisaną beletrystykę.


Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 6250,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa własna zadania: Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA”

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR poprzez zapoczątkowanie nowego cyklicznego, ogólnopolskiego konkursu dla amatorskich grup zajmujących się twórczością kabaretową pt. Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA”. W pierwszym dniu konkursu odbyły się przesłuchania konkursowe 6 zgłoszonych zespołów kabaretowych, które oceniało profesjonalne Jury składające się ze znanych z telewizji gwiazd kabaretu w osobach: Adam Grzanka, Jarosław Pająk, Marcin Zbigniew Wojciech. W drugim dniu imprezy zostały wręczone nagrody finansowe w kwotach 4000,00 zł – I miejsce, 3000,00 zł – II miejsce, 2000,00 zł – III miejsce, odbył się również Koncert Laureatów oraz występ gwiazdy wieczoru, którą był kabaret Fifa Rafa.

Wnioskowana kwota dotacji: 12860,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł

 


 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Nazwa Programu: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym

Nazwa własna zadania: „Bez pracy nie ma kołaczy”. Przegląd obrzędowości gospodarczej w województwie świętokrzyskim

Syntetyczny opis zadania: „Bez pracy nie ma kołaczy ” to projekt, który ma na celu ochronę lokalnego dziedzictwa ludowego w formie obrzędów gospodarczych kultywowanych w powiecie skarżyskim oraz całym województwie świętokrzyskim. Wydarzenie będzie miało miejsce w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone Zespoły Obrzędowe, Parateatralne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Pieśni i Tańca z regionu świętokrzyskiego. Każdy ze zgłoszonych wcześniej uczestników zaprezentuje jeden obrzęd gospodarczy np. darcie pierza, pranie, kiszenie kapusty itp. Przegląd będzie miał formę konkursu, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne jury: etnografowie z Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Narodowego w Kielcach oraz profesor językoznawstwa. Przewidziane nagrody w konkursie mają formę finansową. Po obradach jury, zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji udzielonych przez specjalistów - etnografów i językoznawcę. Stowarzyszeniu "Kuźniczy Krąg" zależy na zacieśnieniu kontaktów z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Skarżyskiej. Będzie to znakomita okazja do spotkań międzypokoleniowych oraz aktywacji społeczności lokalnej. Wydarzenie to da możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji ze specjalistami.

Wnioskowana kwota dotacji: 1500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie

Nazwa własna zadania: Kosmiczny Dzień Dziecka w „Kuźnicy”

Syntetyczny opis zadania: W związku z 50-tą rocznicą lądowania człowieka na księżycu Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie oraz Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” postanowili zorganizować tematyczną edycję cyklicznej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Kosmiczny Dzień Dziecka w „Kuźnicy” był pełen atrakcji, wśród których znalazły się m.in.: prezentacja prawdziwego łazika marsjańskiego, pokaz pilotażu dronów, mobilne planetarium, kuleczkowo, dmuchańce, wspólne malowanie rakiety kosmicznej, konkursy dla dzieci z nagrodami, prelekcja i konkurs profilaktyczny o uzależnieniach od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, występy artystyczne oraz koncert zespołu muzycznego.

Wnioskowana kwota dotacji: 3490,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 3490,00 zł

 


 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa Programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury – WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: Wystawa: "Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie rody – Miernikowie"

Syntetyczny opis zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. „Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie rody – Miernikowie”. Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, które mała wpływ na historię lokalną - wątki obyczajowe, muzyczne oraz polityczne na przestrzeni ostatnich 150 lat. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 3 maja 2019  roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące. Forma wystawy to plansza z zdigitalizowanymi  fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny.  Jest to kolejna wystawa z cyklu „Suchedniowskie Rody”, pierwsza pt „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” swoje otwarcie miała w maju 2018 r. Została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców Suchedniowa, oraz regionu. Wystawa była dodatkowo prezentowana w WDK Kielce oraz cały czas pozostaje w orbicie zainteresowań MOK Olkusz oraz Sejmu RP. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego, a czasem również kraju. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym.  Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Wnioskowana kwota dotacji: 1500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „4 światy z tą historią – edukacyjna gra planszowa”

Syntetyczny opis zadania: Wydana przez Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” gra składa się z planszy, która jest odwzorowaniem uproszczonego planu miasta z naniesionymi najważniejszymi obiektami. Na uwagę zasługuje fakt, iż prototypy budynków były wykonane ręcznie przy użyciu akwarel. Również pionki do gry są dziełem ręcznej pracy rzemieślniczej. Zostały wykonane z gliny i pokryte 4 kolorami powłoki ceramicznej. Kostka do gry także została ręcznie wykonana z gliny. Gra zawiera karty z pytaniami dotyczącymi przyrody, historii, architektury, postaci oraz wydarzeń związanych z Suchedniowem.

Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 6250,00 zł

 


 

Organizator: Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Nazwa własna zadania: "Krajobraz w paski"

Syntetyczny opis zadania: Głównymi celami projektu pn. „Krajobraz w paski” było zorganizowanie w okresie wakacyjnym Letniej Akademii Umiejętności dla dzieci i seniorów przy udziale MOPS w Suchedniowie. Projekt skierowany był do osób, które jeszcze nigdy nie korzystały z żadnej oferty wakacyjnej, a przede wszystkim do dzieci z rodzin, które najczęściej pozostają pod opieką MOPS w Suchedniowie, ponieważ ograniczają się one zazwyczaj jedynie do edukacji szkolnej, nie rozwijają wszechstronnych kompetencji społecznych, często borykają się z trudnościami w nawiązywaniu zwykłych więzi koleżeńskich w grupie rówieśników. Poprzez realizację projektu pn. „Krajobraz w paski” chcieliśmy umożliwić dzieciom i seniorom aktywne spędzenie dwóch pełnych tygodni wypełnionych poznawaniem najbliższej okolicy, udziałem w warsztatach, wycieczkach pieszych oraz autokarowych.

Wnioskowana kwota dotacji: 5000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

PROJEKTY 2018

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Infrastruktura Domów Kultury

Nazwa własna zadania: "Nowa era animacji kultury. Doposażenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegać na doposażeniu Sali  widowiskowej SOK „Kuźnica” w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia i dokumentowania imprez artystycznych. W ramach projektu zakupione zostanie oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, aparat fotograficzny, dwa projektory multimedialne jeden mobilny do prowadzenia zajęć i prelekcji, drugi stacjonarny do ekranu kinowego oraz mównica z własnym nagłośnieniem. Zadanie będzie podzielone na części: badanie rynku i wybór najlepszych ofert oraz zakup i realizacja zamówień wraz z montażem. Zakup sprzętu wpłynie pozytywnie na oprawę odbioru przez widzów organizowanych uroczystości oraz wydarzeń artystycznych i spektakli teatralnych, podniesie standard prowadzonej działalności kulturalo – rozrywkowej. Zadanie jest zgodne z planem rozwoju placówki i przyczyni się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno – animacyjnego.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 41 179,64 zł

Otrzymana kwota dotacji: 28 000,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura Dostępna

Nazwa własna zadania: "Nasza Niepodległa"
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polega na popularyzacji dziedzictwa o znaczeniu narodowym i lokalnym  w kontekście 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej. Projekt będzie składał się z trzech części. Wiosna i jesień z kulturą wysoką – cykl wyjazdów do teatrów, opery i muzeów. Letnia Akademia Historyczna, gdzie przez okres wakacji prowadzone będą warsztaty . Podczas warsztatów opracowanych zostanie 6 historycznie ważnych miejsc dla odzyskania Niepodległości w Suchedniowie /merytorycznie i plastycznie/ oraz oznaczenie ich tablicami /projekty powstaną przy udziale dzieci/. W ten sposób powstanie ścieżka edukacyjna do której wydrukowany zostanie folder z mapą. Na zakończenie całego zadania zorganizowana będzie wystawa planszowa „Z czym nam się kojarzy Niepodległość”. Mieszkańcy Suchedniowa będą mieli okazję zaprezentować własne zbiory i pamiątki rodzinne w postaci fotografii, artefaktów czy korespondencji, które się kojarzą z Niepodległością. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 15 200,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2018-2020

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: "Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa"


Syntetyczny opis zadania: Projekt „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” koncentruje się na poszukiwaniu korzeni oraz budowaniu tożsamości lokalnej i więzi społecznych wśród mieszkańców Suchedniowa poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii związanej z  zaangażowaniem społeczności miasteczka w walkę o niepodległość. Projekt obejmuje 3 „ścieżki” które połączą się podczas jednego podsumowującego wydarzenia:

1. Monografia Gminy Suchedniów - pomnik z okazji 100 -lecia odzyskania niepodległości 
2. Letnia Akademia Historyczna:
a) Opracowanie/wykonanie ścieżek edukacyjnych z elementami wizualizacji artystycznej + folder z mapką
b) Wystawa planszowa – pamiątki rodzinne związane z odzyskaniem niepodległości. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu
Podsumowanie projektu  SPOTKANIE POD HASŁEM NIEPODLEGŁA, obejmujące: 
- wernisaż wystawy pokonkursowej
- spotkanie popularno - naukowe – prezentacja Monografii i ścieżki edukacyjnej
- przedstawienie teatralne

 

Wnioskowana kwota dotacji: 56 660,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski

Nazwa programu: Patriotyzm Jutra

Nazwa własna zadania: "U źródeł tożsamości"
 

Syntetyczny opis zadania: Projekt „U źródeł tożsamości koncentruje się na poszukiwaniu korzenia i tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (SOP) Obejmuje 5 głównych wątków: 
1. Wydanie Monografii Gminy Suchedniów – dzieła naukowego, opracowanego w oparciu o źródła i dostępną bibliografię.
2. Opracowanie/wydanie „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” pamiętnika Suchedniowianina opisującego miasteczko od końca XIX do połowy XX w. od strony rodzinnej, obyczajowej i relacji społecznych na tle dziejów Polski. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu – dawnego SOP – o tematyce historycznej pt. „U źródeł tożsamości”.
4. Spotkanie popularno – naukowe mające na celu promocję ww. wydawnictw, wzbogacone happeningiem historycznym.
5. Wernisaż wystawy pokonkursowej.
Projekt adresowany jest do całej społeczności lokalnej oraz osób związanych z Suchedniowem więzami rodzinnymi i zainteresowanych historią i sztuką szeroko pojętego regionu. Będzie on realizowany w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica (SOK). Projekt jest etapem długoterminowych działań realizowanych w Suchedniowie od 2016 r., w formule partnerstwa międzysektorowego i międzypokoleniowego, mających na celu budowanie lokalnej tożsamości poprzez odkrywanie, utrwalanie, upowszechnianie korzeni i lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujących min. Konkursy i spotkania historyczne, publikacje historyczne, cykliczną konferencje naukową wpisaną w program EDD. 

 

Wnioskowana kwota dotacji: 39 900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Instytut Muzyki i Tańca

Nazwa programu: Myśl w ruchu

Nazwa własna zadania: "Eko taniec w każdym wieku"
 

Syntetyczny opis zadania: Koncepcja projektu zakłada wielopłaszczyznową edukację taneczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w różnych stylach tańca takich jak: t. towarzyski standart i latino, t. ludowy, t. brzucha, t. contemporary, eksperymentalny, hip hop, jazzowy, klasyczny, broadway jazz oraz współczesny. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia z t jazzowego i klasycznego /zwiększona ilość godzin, przedstawienie finałowe/ Warsztaty taneczne w różnych stylach odbywać się będą 2 x w miesiącu przez okres trwania projektu. Zajęcia z muzyką na żywo odbywać się 1 w miesiącu - 3 x pianino i 3 x orkiestra rozrywkowa. Przewidziano 4 wyjazdy do Teatrów Tańca w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Zaplanowano również 4 godziny wykładów z historii i teorii tańca z autorytetem w tej dziedzinie. Dodatkowo zrealizowanych zostanie 32 h zajęć jazzowych, które przygotują dzieci do przedstawienia finałowego.  Kompleksowe podejście do tematyki tańca ma na celu lepsze zrozumienie różnych form tanecznych co da możliwość wyboru stylu, w którym dane dziecko będzie czuło się najlepiej. Wykłady teoretyczne będą znakomitym tłem do zrozumienia form tanecznych oraz ciekawą lekcją historii.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 42 477,50 zł

Otrzymana kwota dotacji: 42 477,50 zł

 


 

PROJEKTY 2018

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg”
 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury – WYDARZENIE


Nazwa własna zadania: Wystawa: "Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy"

Syntetyczny opis zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy. Zakres tematyczny wystawy wpisuje się w obchody 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Suchedniowa historii osady, przez pryzmat rodzin, które odegrały istotną rolę w jej  dziejach. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 3 maja 2018  roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące.  Jest to nowa propozycja  naukowa, która wpisuje się w niezagospodarowany obszar historii i kultury Suchedniowa. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym.  Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 2626,42 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna

Nazwa programu: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym.

Nazwa własna zadania: „O nas i o sobie samym” - wybór wierszy Danuty Świerzewskiej
 

Syntetyczny opis: „O Nas i osobie samej” – wybór wierszy Danuty Świerzewskiej to projekt, który ma na celu wydanie i promocję tomiku poezji lokalnej, suchedniowskiej poetki i artystki. Działanie  będzie się składać z dwóch  części: wydania publikacji oraz promocji poezji i rękodzieła artystki. Wydanie publikacji zostanie poprzedzone digitalizacją całej dostępnej twórczości poetyckiej autorki, z pośród której wybranych zostanie piętnaście wierszy do publikacji /głównym kryterium wyboru będzie związek z regionem /. Zestawienie wszystkich dostępnych wierszy zamieszczone będzie na stronie internetowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w wersji online. Następny krok to wykonanie projektu graficznego, w którym zawarte zostaną informacje biograficzne o artystce wybór piętnastu wierszy oraz fotografię rękodzieła. Publikacja będzie promowana plakatami i zaproszeniami na spotkanie promocyjne połączone z wystawą prac rękodzielniczych  Danuty Świerzewskiej. Na spotkanie promocyjne zostaną zaproszeni przedstawiciele jednostek kulturalnych i samorządowych z wszystkich gmin powiatu skarżyskiego, którzy przeczytają wybrane wiersze poetki. W celu  przybliżenia twórczości p. Danuty dzieciom zostanie wystawiona również etiuda teatralna przedstawiająca jeden wybrany utwór przez sekcję teatralną działającą przy SOK „Kuźnica”.  Publikacja zostanie przesłana do bibliotek oraz jednostek kultury w całym powiecie. Promocja publikacji, wieczór autorski oraz wystawa odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie  przy ul. Bodzentyńskiej 18.   
 

Wnioskowana kwota dotacji: 2560,52 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry

Nazwa programu: Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

Nazwa własna zadania: „4 światy z tą historią” - planszowa gra edukacyjna
 

Syntetyczny opis: Projekt przewiduje stworzenie autorskiego projektu gry planszowej na bazie zasobów kulturowych i przyrodniczych Suchedniowa i jego okolic. Gra planszowa zostanie zaprojektowana merytorycznie przez p. Agnieszkę Włodarczyk – Mazurek społecznie /osoba ta  jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd/ oraz graficznie przez p. Grzegorza Chorążka. Wydrukowana gra zostanie przedstawiona mieszkańcom Suchedniowa w formie  prezentacji multimedialnej oraz rozdana osobą zainteresowanym. Po promocji gra planszowa zostanie rozprowadzona po do szkołach, bibliotekach i domach kultury na terenie Gminy Suchedniów i gmin ościennych. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00  zł

Otrzymana kwota dotacji: 6 250,00 zł

 


 

Projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w roku 2017

 

"Kolorowe jarmarki"

 

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 "Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona
Orkiestrze Dętej z Suchedniowa"

 

Projekt dofinansowany przez Województwo świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projekty 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu."Suchedniowskie Święto Kaszy"

 

Projekt złożony do Narodowego Centrum Kultury, wnioskowana kwota dofinansowania to 15 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 000 zł. Termin realizacji 05.06.2017 r. – 20.11.2017 r. Zadanie polegało na zorganizowaniu I Suchedniowskiego Święta Kaszy – wielowymiarowej imprezy plenerowej, która miała na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza z Suchedniowem związana jest poprzez legendę, która silnie zakorzeniona jest w tradycji miasteczka. W ramach wydarzenia odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z kaszy, który zaangażował nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale również restauratorów, indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Odbył się pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak, prezentacja tradycyjnych narzędzi do obróbki kaszy, uzupełniona wykładem etnograficznym. Firma zewnętrzna przygotowała pokaz gotowania na ogromnej patelni wybranej potrawy z kaszy, a następnie rozdała ją wśród mieszkańców Suchedniowa. Na zakończenie imprezy odbył się koncert znanego folkowego zespołu. Podsumowaniem projektu było wydanie publikacji ze zbiorem najlepszych potraw z kaszy.
 


 

"Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała"

 

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.
 Projekty, które zostały złożone:

 

II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. "Kabaretowe Artystyczne
Spotkania Zespołów Amatorskich Kasza +"

 

Projekt złożony do firmy CEDROP Drób i wędliny dla twojej rodziny, wnioskowana kwota dofinansowania to 10 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 700 zł. Termin realizacji 30.09.2017 – 01.10.2017 r. II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. Kabaretowe Artystyczne Spotkania Zespołów Amatorskich KASZA+ adresowany jest do młodych kabaretów z całego kraju. Spośród zgłoszonych zespołów, zostanie wybranych osiem do głównej rywalizacji. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas trwania przeglądu, będą warsztaty kabaretowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń na temat kondycji polskich kabaretów w ostatnich latach. Celem projektu jest wyłonienie (drogą konkursu) najlepszych, lecz dotąd mało znanych, młodych kabaretów Polskich. Dla nich też zorganizujemy warsztaty teatralne z udziałem wybitnych twórców kabaretu, bowiem w naszym odczuciu, część sceny artystycznej podąża w kierunku dalekim od sztuki kabaretowej w dobrym, tego słowa, znaczeniu. Podniesie to ofertę kulturalna miasta Suchedniowa, oraz pozytywnie zbuduje jego markę.
 Projekty, które nie dostały dofinansowania:

 

"Teatr bez barier"

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Dostępna. Wnioskowana kwota dotacji 43 500 zł. Całkowity koszt projektu 54 500 zł. Teatr Bulwarowy Kuźnica w Suchedniowie podejmuje tradycje teatralne mające korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie jako mały ośrodek miejski oddalony od dużych aglomeracji ma utrudniony dostęp do kultury wysokiej w tym spektakli teatralnych. Nowo powstały teatr wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności wystawi sztukę teatralną Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”, która będzie prapremierą polską. Wydarzeniami towarzyszącymi w pracy nad spektaklem będą warsztaty teatralne skierowane do dzieci młodzieży i dorosłych – mieszkańców Suchedniowa i okolic, zakończone konkursem na etiudę komediową. Dodatkowo przez okres realizacji projektu, aktywna będzie zakładka na stronie internetowej www.kuznica-suchedniow.com na której będzie prowadzony blog dotyczący najciekawszych aspektów pracy nad spektaklem.
 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Komediowej "Boulevard-Boulevard"
w Suchedniowie

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Teatr i taniec. Wnioskowana kwota dotacji 143 500 zł. Całkowity koszt projektu 180 500 zł. W ramach I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki komediowej Boulevard-Bollevard planujemy wystawienie 6 spektakli konkursowych, koncertu finałowego, poprowadzenie warsztatów improwizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowanie konkursu na najlepiej powiedziany tekst komediowy, paradę przebierańców, wystawę fotograficzną, spotkania z artystami, potańcówkę pod gołym niebem w stylu retro. Zadanie ma celu wspieranie zjawisk kulturalnych o wymiarze ogólnopolskim w małym ośrodku miejskim. Festiwal Boulevard -Boulevard będzie zaczynem do cyklicznych spotkań. Wnioskodawca nawiązuje do tradycji teatralnych z okresu 20 - lecia międzywojennego, w którym teatr w Suchedniowie był nieodłączną częścią życia społeczności lokalnej. Festiwal będzie kreował nową jakość życia kulturalnego miasta w wymiarze ogólnopolskim, będzie również pierwszym tego typu zjawiskiem na mapie województwa świętokrzyskiego. Jego wyjątkowość będzie polegała także na czynnym uczestnictwie osób głuchych i głucho niemych w wystawianych spektaklach i warsztatach, będzie to możliwe dzięki zatrudnieniu tłumaczy języka migowego, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym w aktywnym odbiorze sztuki.

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny