Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

PROJEKTY 2018

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"

 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Infrastruktura Domów Kultury

Nazwa własna zadania: Nowa era animacji kultury. Doposażenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegać na doposażeniu Sali  widowiskowej SOK „Kuźnica” w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia i dokumentowania imprez artystycznych. W ramach projektu zakupione zostanie oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, aparat fotograficzny, dwa projektory multimedialne jeden mobilny do prowadzenia zajęć i prelekcji, drugi stacjonarny do ekranu kinowego oraz mównica z własnym nagłośnieniem. Zadanie będzie podzielone na części: badanie rynku i wybór najlepszych ofert oraz zakup i realizacja zamówień wraz z montażem. Zakup sprzętu wpłynie pozytywnie na oprawę odbioru przez widzów organizowanych uroczystości oraz wydarzeń artystycznych i spektakli teatralnych, podniesie standard prowadzonej działalności kulturalo – rozrywkowej. Zadanie jest zgodne z planem rozwoju placówki i przyczyni się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno – animacyjnego.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 41 179,64 zł

Otrzymana kwota dotacji: 28 000,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura Dostępna

Nazwa własna zadania: Nasza Niepodległa
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polega na popularyzacji dziedzictwa o znaczeniu narodowym i lokalnym  w kontekście 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej. Projekt będzie składał się z trzech części. Wiosna i jesień z kulturą wysoką – cykl wyjazdów do teatrów, opery i muzeów. Letnia Akademia Historyczna, gdzie przez okres wakacji prowadzone będą warsztaty . Podczas warsztatów opracowanych zostanie 6 historycznie ważnych miejsc dla odzyskania Niepodległości w Suchedniowie /merytorycznie i plastycznie/ oraz oznaczenie ich tablicami /projekty powstaną przy udziale dzieci/. W ten sposób powstanie ścieżka edukacyjna do której wydrukowany zostanie folder z mapą. Na zakończenie całego zadania zorganizowana będzie wystawa planszowa „Z czym nam się kojarzy Niepodległość”. Mieszkańcy Suchedniowa będą mieli okazję zaprezentować własne zbiory i pamiątki rodzinne w postaci fotografii, artefaktów czy korespondencji, które się kojarzą z Niepodległością. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 15 200,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2018-2020

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa


Syntetyczny opis zadania: Projekt „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” koncentruje się na poszukiwaniu korzeni oraz budowaniu tożsamości lokalnej i więzi społecznych wśród mieszkańców Suchedniowa poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii związanej z  zaangażowaniem społeczności miasteczka w walkę o niepodległość. Projekt obejmuje 3 „ścieżki” które połączą się podczas jednego podsumowującego wydarzenia:

1. Monografia Gminy Suchedniów - pomnik z okazji 100 -lecia odzyskania niepodległości 
2. Letnia Akademia Historyczna:
a) Opracowanie/wykonanie ścieżek edukacyjnych z elementami wizualizacji artystycznej + folder z mapką
b) Wystawa planszowa – pamiątki rodzinne związane z odzyskaniem niepodległości. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu
Podsumowanie projektu  SPOTKANIE POD HASŁEM NIEPODLEGŁA, obejmujące: 
- wernisaż wystawy pokonkursowej
- spotkanie popularno - naukowe – prezentacja Monografii i ścieżki edukacyjnej
- przedstawienie teatralne

 

Wnioskowana kwota dotacji: 56 660,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski

Nazwa programu: Patriotyzm Jutra

Nazwa własna zadania: U źródeł tożsamości
 

Syntetyczny opis zadania: Projekt „U źródeł tożsamości koncentruje się na poszukiwaniu korzenia i tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (SOP) Obejmuje 5 głównych wątków: 
1. Wydanie Monografii Gminy Suchedniów – dzieła naukowego, opracowanego w oparciu o źródła i dostępną bibliografię.
2. Opracowanie/wydanie „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” pamiętnika Suchedniowianina opisującego miasteczko od końca XIX do połowy XX w. od strony rodzinnej, obyczajowej i relacji społecznych na tle dziejów Polski. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu – dawnego SOP – o tematyce historycznej pt. „U źródeł tożsamości”.
4. Spotkanie popularno – naukowe mające na celu promocję ww. wydawnictw, wzbogacone happeningiem historycznym.
5. Wernisaż wystawy pokonkursowej.
Projekt adresowany jest do całej społeczności lokalnej oraz osób związanych z Suchedniowem więzami rodzinnymi i zainteresowanych historią i sztuką szeroko pojętego regionu. Będzie on realizowany w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica (SOK). Projekt jest etapem długoterminowych działań realizowanych w Suchedniowie od 2016 r., w formule partnerstwa międzysektorowego i międzypokoleniowego, mających na celu budowanie lokalnej tożsamości poprzez odkrywanie, utrwalanie, upowszechnianie korzeni i lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujących min. Konkursy i spotkania historyczne, publikacje historyczne, cykliczną konferencje naukową wpisaną w program EDD. 

 

Wnioskowana kwota dotacji: 39 900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Instytut Muzyki i Tańca

Nazwa programu: Myśl w ruchu

Nazwa własna zadania: Eko taniec w każdym wieku
 

Syntetyczny opis zadania: Koncepcja projektu zakłada wielopłaszczyznową edukację taneczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w różnych stylach tańca takich jak: t. towarzyski standart i latino, t. ludowy, t. brzucha, t. contemporary, eksperymentalny, hip hop, jazzowy, klasyczny, broadway jazz oraz współczesny. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia z t jazzowego i klasycznego /zwiększona ilość godzin, przedstawienie finałowe/ Warsztaty taneczne w różnych stylach odbywać się będą 2 x w miesiącu przez okres trwania projektu. Zajęcia z muzyką na żywo odbywać się 1 w miesiącu - 3 x pianino i 3 x orkiestra rozrywkowa. Przewidziano 4 wyjazdy do Teatrów Tańca w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Zaplanowano również 4 godziny wykładów z historii i teorii tańca z autorytetem w tej dziedzinie. Dodatkowo zrealizowanych zostanie 32 h zajęć jazzowych, które przygotują dzieci do przedstawienia finałowego.  Kompleksowe podejście do tematyki tańca ma na celu lepsze zrozumienie różnych form tanecznych co da możliwość wyboru stylu, w którym dane dziecko będzie czuło się najlepiej. Wykłady teoretyczne będą znakomitym tłem do zrozumienia form tanecznych oraz ciekawą lekcją historii.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 42 477,50 zł

Otrzymana kwota dotacji: 42 477,50 zł

 


 

„Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg”
 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury – WYDARZENIE


Nazwa własna zadania: Wystawa: Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy
Syntetyczny opis: Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy. Zakres tematyczny wystawy wpisuje się w obchody 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Suchedniowa historii osady, przez pryzmat rodzin, które odegrały istotną rolę w jej  dziejach. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 3 maja 2018  roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące.  Jest to nowa propozycja  naukowa, która wpisuje się w niezagospodarowany obszar historii i kultury Suchedniowa. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym.  Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

 

Wnioskowana kwota dotacji: 2626,42 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna

Nazwa programu: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym.

Nazwa własna zadania: „O nas i o sobie samym” wybór wierszy Danuty Świerzewskiej
 

Syntetyczny opis: „O Nas i osobie samej” – wybór wierszy Danuty Świerzewskiej to projekt, który ma na celu wydanie i promocję tomiku poezji lokalnej, suchedniowskiej poetki i artystki. Działanie  będzie się składać z dwóch  części: wydania publikacji oraz promocji poezji i rękodzieła artystki. Wydanie publikacji zostanie poprzedzone digitalizacją całej dostępnej twórczości poetyckiej autorki, z pośród której wybranych zostanie piętnaście wierszy do publikacji /głównym kryterium wyboru będzie związek z regionem /. Zestawienie wszystkich dostępnych wierszy zamieszczone będzie na stronie internetowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w wersji online. Następny krok to wykonanie projektu graficznego, w którym zawarte zostaną informacje biograficzne o artystce wybór piętnastu wierszy oraz fotografię rękodzieła. Publikacja będzie promowana plakatami i zaproszeniami na spotkanie promocyjne połączone z wystawą prac rękodzielniczych  Danuty Świerzewskiej. Na spotkanie promocyjne zostaną zaproszeni przedstawiciele jednostek kulturalnych i samorządowych z wszystkich gmin powiatu skarżyskiego, którzy przeczytają wybrane wiersze poetki. W celu  przybliżenia twórczości p. Danuty dzieciom zostanie wystawiona również etiuda teatralna przedstawiająca jeden wybrany utwór przez sekcję teatralną działającą przy SOK „Kuźnica”.  Publikacja zostanie przesłana do bibliotek oraz jednostek kultury w całym powiecie. Promocja publikacji, wieczór autorski oraz wystawa odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie  przy ul. Bodzentyńskiej 18.   
 

Wnioskowana kwota dotacji: 2560,52 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry

Nazwa programu: Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

Nazwa własna zadania: „4 światy z tą historią” - planszowa gra edukacyjna.
 

Syntetyczny opis: Projekt przewiduje stworzenie autorskiego projektu gry planszowej na bazie zasobów kulturowych i przyrodniczych Suchedniowa i jego okolic. Gra planszowa zostanie zaprojektowana merytorycznie przez p. Agnieszkę Włodarczyk – Mazurek społecznie /osoba ta  jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd/ oraz graficznie przez p. Grzegorza Chorążka. Wydrukowana gra zostanie przedstawiona mieszkańcom Suchedniowa w formie  prezentacji multimedialnej oraz rozdana osobą zainteresowanym. Po promocji gra planszowa zostanie rozprowadzona po do szkołach, bibliotekach i domach kultury na terenie Gminy Suchedniów i gmin ościennych. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00  zł

Otrzymana kwota dotacji: 6 250,00 zł

 


 

Projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w roku 2017

 

Kolorowe jarmarki

 

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona

Orkiestrze Dętej z Suchedniowa

 

Projekt dofinansowany przez Województwo świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projekty 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu.Suchedniowskie Święto Kaszy

 

Projekt złożony do Narodowego Centrum Kultury, wnioskowana kwota dofinansowania to 15 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 000 zł. Termin realizacji 05.06.2017 r. – 20.11.2017 r. Zadanie polegało na zorganizowaniu I Suchedniowskiego Święta Kaszy – wielowymiarowej imprezy plenerowej, która miała na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza z Suchedniowem związana jest poprzez legendę, która silnie zakorzeniona jest w tradycji miasteczka. W ramach wydarzenia odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z kaszy, który zaangażował nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale również restauratorów, indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Odbył się pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak, prezentacja tradycyjnych narzędzi do obróbki kaszy, uzupełniona wykładem etnograficznym. Firma zewnętrzna przygotowała pokaz gotowania na ogromnej patelni wybranej potrawy z kaszy, a następnie rozdała ją wśród mieszkańców Suchedniowa. Na zakończenie imprezy odbył się koncert znanego folkowego zespołu. Podsumowaniem projektu było wydanie publikacji ze zbiorem najlepszych potraw z kaszy.
 


 

Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała

 

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.
 Projekty, które zostały złożone:

 

II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. "Kabaretowe Artystyczne

Spotkania Zespołów Amatorskich Kasza +"

 

Projekt złożony do firmy CEDROP Drób i wędliny dla twojej rodziny, wnioskowana kwota dofinansowania to 10 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 700 zł. Termin realizacji 30.09.2017 – 01.10.2017 r. II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. Kabaretowe Artystyczne Spotkania Zespołów Amatorskich KASZA+ adresowany jest do młodych kabaretów z całego kraju. Spośród zgłoszonych zespołów, zostanie wybranych osiem do głównej rywalizacji. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas trwania przeglądu, będą warsztaty kabaretowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń na temat kondycji polskich kabaretów w ostatnich latach. Celem projektu jest wyłonienie (drogą konkursu) najlepszych, lecz dotąd mało znanych, młodych kabaretów Polskich. Dla nich też zorganizujemy warsztaty teatralne z udziałem wybitnych twórców kabaretu, bowiem w naszym odczuciu, część sceny artystycznej podąża w kierunku dalekim od sztuki kabaretowej w dobrym, tego słowa, znaczeniu. Podniesie to ofertę kulturalna miasta Suchedniowa, oraz pozytywnie zbuduje jego markę.
 Projekty, które nie dostały dofinansowania:

 

Teatr bez barier

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Dostępna. Wnioskowana kwota dotacji 43 500 zł. Całkowity koszt projektu 54 500 zł. Teatr Bulwarowy Kuźnica w Suchedniowie podejmuje tradycje teatralne mające korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie jako mały ośrodek miejski oddalony od dużych aglomeracji ma utrudniony dostęp do kultury wysokiej w tym spektakli teatralnych. Nowo powstały teatr wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności wystawi sztukę teatralną Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”, która będzie prapremierą polską. Wydarzeniami towarzyszącymi w pracy nad spektaklem będą warsztaty teatralne skierowane do dzieci młodzieży i dorosłych – mieszkańców Suchedniowa i okolic, zakończone konkursem na etiudę komediową. Dodatkowo przez okres realizacji projektu, aktywna będzie zakładka na stronie internetowej www.kuznica-suchedniow.com na której będzie prowadzony blog dotyczący najciekawszych aspektów pracy nad spektaklem.
 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Komediowej "Boulevard-Boulevard"

w Suchedniowie

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Teatr i taniec. Wnioskowana kwota dotacji 143 500 zł. Całkowity koszt projektu 180 500 zł. W ramach I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki komediowej Boulevard-Bollevard planujemy wystawienie 6 spektakli konkursowych, koncertu finałowego, poprowadzenie warsztatów improwizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowanie konkursu na najlepiej powiedziany tekst komediowy, paradę przebierańców, wystawę fotograficzną, spotkania z artystami, potańcówkę pod gołym niebem w stylu retro. Zadanie ma celu wspieranie zjawisk kulturalnych o wymiarze ogólnopolskim w małym ośrodku miejskim. Festiwal Boulevard -Boulevard będzie zaczynem do cyklicznych spotkań. Wnioskodawca nawiązuje do tradycji teatralnych z okresu 20 - lecia międzywojennego, w którym teatr w Suchedniowie był nieodłączną częścią życia społeczności lokalnej. Festiwal będzie kreował nową jakość życia kulturalnego miasta w wymiarze ogólnopolskim, będzie również pierwszym tego typu zjawiskiem na mapie województwa świętokrzyskiego. Jego wyjątkowość będzie polegała także na czynnym uczestnictwie osób głuchych i głucho niemych w wystawianych spektaklach i warsztatach, będzie to możliwe dzięki zatrudnieniu tłumaczy języka migowego, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym w aktywnym odbiorze sztuki.

 

 

Zegar

Imieniny