Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

Projekty, które dostały dofinansowanie:

 

Kolorowe jarmarki

 

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 

Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona

Orkiestrze Dętej z Suchedniowa

 

Projekt dofinansowany przez Województwo świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projekty 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu.

 

 

Suchedniowskie Święto Kaszy

 

Projekt złożony do Narodowego Centrum Kultury, wnioskowana kwota dofinansowania to 15 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 000 zł. Termin realizacji 05.06.2017 r. – 20.11.2017 r. Zadanie polegało na zorganizowaniu I Suchedniowskiego Święta Kaszy – wielowymiarowej imprezy plenerowej, która miała na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza z Suchedniowem związana jest poprzez legendę, która silnie zakorzeniona jest w tradycji miasteczka. W ramach wydarzenia odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z kaszy, który zaangażował nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale również restauratorów, indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Odbył się pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak, prezentacja tradycyjnych narzędzi do obróbki kaszy, uzupełniona wykładem etnograficznym. Firma zewnętrzna przygotowała pokaz gotowania na ogromnej patelni wybranej potrawy z kaszy, a następnie rozdała ją wśród mieszkańców Suchedniowa. Na zakończenie imprezy odbył się koncert znanego folkowego zespołu. Podsumowaniem projektu było wydanie publikacji ze zbiorem najlepszych potraw z kaszy.

 

 

Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała

 

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.

 

 

Projekty, które zostały złożone:

 

II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. Kabaretowe Artystyczne

Spotkania Zespołów Amatorskich Kasza +

 

Projekt złożony do firmy CEDROP Drób i wędliny dla twojej rodziny, wnioskowana kwota dofinansowania to 10 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 700 zł. Termin realizacji 30.09.2017 – 01.10.2017 r. II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. Kabaretowe Artystyczne Spotkania Zespołów Amatorskich KASZA+ adresowany jest do młodych kabaretów z całego kraju. Spośród zgłoszonych zespołów, zostanie wybranych osiem do głównej rywalizacji. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas trwania przeglądu, będą warsztaty kabaretowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń na temat kondycji polskich kabaretów w ostatnich latach. Celem projektu jest wyłonienie (drogą konkursu) najlepszych, lecz dotąd mało znanych, młodych kabaretów Polskich. Dla nich też zorganizujemy warsztaty teatralne z udziałem wybitnych twórców kabaretu, bowiem w naszym odczuciu, część sceny artystycznej podąża w kierunku dalekim od sztuki kabaretowej w dobrym, tego słowa, znaczeniu. Podniesie to ofertę kulturalna miasta Suchedniowa, oraz pozytywnie zbuduje jego markę.

 

Projekty, które nie dostały dofinansowania:

 

Teatr bez barier

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Dostępna. Wnioskowana kwota dotacji 43 500 zł. Całkowity koszt projektu 54 500 zł. Teatr Bulwarowy Kuźnica w Suchedniowie podejmuje tradycje teatralne mające korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie jako mały ośrodek miejski oddalony od dużych aglomeracji ma utrudniony dostęp do kultury wysokiej w tym spektakli teatralnych. Nowo powstały teatr wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności wystawi sztukę teatralną Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”, która będzie prapremierą polską. Wydarzeniami towarzyszącymi w pracy nad spektaklem będą warsztaty teatralne skierowane do dzieci młodzieży i dorosłych – mieszkańców Suchedniowa i okolic, zakończone konkursem na etiudę komediową. Dodatkowo przez okres realizacji projektu, aktywna będzie zakładka na stronie internetowej www.kuznica-suchedniow.com na której będzie prowadzony blog dotyczący najciekawszych aspektów pracy nad spektaklem.

 

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Komediowej "Boulevard-Boulevard"

w Suchedniowie

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Teatr i taniec. Wnioskowana kwota dotacji 143 500 zł. Całkowity koszt projektu 180 500 zł. W ramach I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki komediowej Boulevard-Bollevard planujemy wystawienie 6 spektakli konkursowych, koncertu finałowego, poprowadzenie warsztatów improwizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowanie konkursu na najlepiej powiedziany tekst komediowy, paradę przebierańców, wystawę fotograficzną, spotkania z artystami, potańcówkę pod gołym niebem w stylu retro. Zadanie ma celu wspieranie zjawisk kulturalnych o wymiarze ogólnopolskim w małym ośrodku miejskim. Festiwal Boulevard -Boulevard będzie zaczynem do cyklicznych spotkań. Wnioskodawca nawiązuje do tradycji teatralnych z okresu 20 - lecia międzywojennego, w którym teatr w Suchedniowie był nieodłączną częścią życia społeczności lokalnej. Festiwal będzie kreował nową jakość życia kulturalnego miasta w wymiarze ogólnopolskim, będzie również pierwszym tego typu zjawiskiem na mapie województwa świętokrzyskiego. Jego wyjątkowość będzie polegała także na czynnym uczestnictwie osób głuchych i głucho niemych w wystawianych spektaklach i warsztatach, będzie to możliwe dzięki zatrudnieniu tłumaczy języka migowego, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym w aktywnym odbiorze sztuki.

 

 

Zegar

Imieniny