Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

25-lat działalności orkiestry dętej pod patronatem suchedniowskiej „Kuźnicy”

Utworzono dnia 27.02.2018
W niedzielne popołudnie 28 stycznia 2018 r. odbył się uroczysty koncert orkiestry dętej z okazji 25-lecia działalności pod patronatem suchedniowskiej "Kuźnicy". Koncert rozpoczął dyr. Andrzej Karpiński, który po przywitaniu uczestników imprezy powiedział, iż dzisiejsza uroczystość ma na celu podkreślenie roli orkiestry w działalności na rzecz naszej „małej ojczyzny”, podziękowanie im za ich szczególną służbę. A jest za co dziękować, orkiestra dęta w Suchedniowie działa prawie od 120 lat. Kontynuuje tradycję fabrycznej orkiestry dętej  założonej na przełomie XIX i XX w Suchedniowie. Jak wiemy,  później  działała też przy parafii, przy ochotniczej straży pożarnej jak również przy suchedniowskich zakładach pracy. W swej prawie 120-letniej działalności konsekwentnie propagowała kulturę muzyczną,  rozwijała uzdolnienia i zamiłowania artystyczne muzyków grających na instrumentach dętych.  Ta blisko 120-letnia działalność Orkiestry Dętej w Suchedniowie wniosła wiele cennych wartości do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przez te wszystkie lata uświetniała wiele uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych i innych.
 
Od dwudziestu pięciu lat orkiestra działa pod patronatem suchedniowskiej „Kuźnicy”. Przypomnijmy :
 
„W styczniu 1993 r. dyrekcja FUT-u,  bezpłatnie przekazała instrumenty oraz cały posiadany zasób nutowy do ówczesnego M-G Domu Kultury w Suchedniowie, tym samym fabryka zaprzestała finansowania oraz sprawowania opieki merytorycznej nad orkiestrą. Patronat nad orkiestrą przejął M-G Domu Kultury w Suchedniowie. Protokół zdawczo-odbiorczy spisano w dniu 12.01.1993 roku. Przekazującymi ze strony zakładu  byli : Eliasz Kapturski oraz Leonard Miernik, a przejmującymi byli Andrzej Karpiński oraz Kazimierz Gil. Protokół zatwierdził dyrektor F.U.T Marian Gałczyński. 21 stycznia 1993r w domu kultury odbyła się pierwsza próba orkiestry, którą w tym czasie tworzyli : Henryk Kopeć, Kazimierz i Paweł Ślusarczykowie, Mirosław i Wiesław Osińscy, Stefan Samson, Bogdan Kowalik, Zdzisław Zarychta, Andrzej Siudek, Zygmunt Szymala, Zbigniew Lulkowski, Grzegorz Głowala, Jan Kupis, Zygmunt Odelski, Wojciech Kapturski, Jan Kwaśniewski, Mieczysław Stobiecki. Kapelmistrzem orkiestry został Lech Woźniak  zaś  szefem Eliasz Kapturski.”   
 
W ciągu tych dwudziestu pięciu lat  Orkiestra mocno zaznaczyła swoją obecność  w regionie i pełniła ważną rolę w życiu społeczności suchedniowskiej. Swoimi występami uświetniała wiele uroczystości : przyjmowała w Suchedniowie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę, ambasadorów, polityków, czy dostojników kościelnych. Była i jest ambasadorem suchedniowskiej kultury reprezentując miasto w telewizji, na antenie Polskiego Radia, w Królewskich Łazienkach w Warszawie i na innych ważnych uroczystościach patriotycznych, okolicznościowych czy religijnych.Orkiestra w swoich działaniach ciągle przypomina nam także, o wartościach patriotycznych podczas corocznych imprez okolicznościowych z okazji Świąt Narodowych, wykonując najpiękniejsze polskie pieśni narodowe. 
 
Orkiestrę nieprzerwanie od 10 lat prowadzi mjr rezerwy Stefan Malinowski, który posiada w zespole wielki autorytet z racji swojej wiedzy muzycznej jak i doświadczenia. Za swoją długoletnią pracę w roku 2016 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie na wniosek wojewody świętokrzyskiego nadał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiele by mówić o bogatej historii zespołu, jak i o jego niewątpliwych dokonaniach. Podczas takich koncertów jak ten z okazji jubileuszu, warto podsumować, wykazać, znaczenie orkiestry w bogatej historii miasta, pokazać ogromny dorobek artystyczny, na który składa się praca kilku pokoleń muzyków, a także jak ważnym elementem budowania tożsamości lokalnej jest jej działalność. W ubiegłym roku suchedniowska Orkiestra Dęta pierwszy raz w historii nagrała płytę, również w 2017r wydana została monografia zespołu pod nazwą „Wiekowa orkiestra”. 
 
Podczas koncertu orkiestra zaprezentowała zróżnicowany repertuar, w którym  znalazły się  utwory z gatunku muzyki symfonicznej, filmowej, rozrywkowej, regionalnej, popularnej polskiej . A były to utwory: Wiedniu bądź Wiedniem, Blue night, Heal the world, Zhivago, Białe Boże Narodzenie, Walc nr 2 Dmitrija Szostakowicza, Most na rzece Kwai, oraz Miłość w Zakopanem.
 
Koncert został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną widownię, były gromkie brawa, odśpiewane 100 lat, ( chyba teraz trzeba śpiewać 200-lat) kwiaty i wspólna sesja zdjęciowa. Na zakończenie koncertu zabrał głos Burmistrz Cezary Błach dziękując orkiestrze za działalność na rzecz miasta, oraz poseł Maria ZubaW przerwach między utworami orkiestry na zaproszenie ośrodka kultury, zaprezentował się uzdolniony, młody, niespełna dwunastoletni akordeonista Krzysztof Paduch - uczeń klasy I Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu im. Oskara Kolberga, laureat wielu ogólnopolskich festiwali akordeonowych. Udowodnił on swoją grą nieprzeciętne umiejętności, został bardzo dobrze przyjęty przez suchedniowską publiczność, która podziękowała młodemu artyście gromkimi brawami. Zaprezentował utwory : Petite boutique, Zawierucha, Indiference, Flick-Flack, Piosenka krokodyla Gieny i Mazurek Italiana. Krzysztof Paduch jest wychowankiem znanego nam Dariusza Figlarskiego.
 
Koncert zaszczycili swoją obecnością: Poseł na Sejm RP Maria Zuba, przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń, Burmistrz MiG Suchedniów Cezary Błach, z-ca burmistrza  Dariusz Miernik, Sekretarz Ewa Kaniewska i były dyrektor FUT-u Marian GałczyńskiUroczysty koncert wsparła finansowo pani poseł Maria Zuba jak i Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie.
 
Orkiestra wystąpiła w składzie :
Artur Dorobczyński, Henryk Dudek, Marek Kowalik, Grzegorz Glijer, Eliasz Kapturski, Daniel Karpiński, Katarzyna Klusek, Jerzy Kamola, Bogdan Kowalik, Jan Kupis, Marek Kupis,Tomasz Łubek, Wiktor Materek, Wojciech Materek, Roman Noworycki, Władysław Odeski, Janusz Przybycień, Kazimierz Ślusarczyk, Mariusz Ślusarczyk, Mieczysław Ślusarczyk. Jest to skład obecny orkiestry.
 
Codzienną pomocą zespołowi służy Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, który stanowi bazę dla orkiestry, a także udziela wsparcia finansowego i merytorycznego. Działalność Orkiestry wspierana jest również przez sponsorów do których można zaliczyć : Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie oraz osoby prywatne. Na rzecz Orkiestry działa też stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”. 
 
Dziękując Wszystkim- prosimy o dalszą pomoc i wsparcie, dzięki któremu Orkiestra będzie mogła nadal uświetniać swoimi koncertami uroczystości państwowe, okolicznościowe, kulturalne i religijne. Zwracamy się również do wszystkich osób zainteresowanych  muzykowaniem w zespole o kontakt z naszą placówką kultury.

25-lecie działalności orkiestry dętej pod patronatem suchedniowskiej "Kuźnicy"

Utworzono dnia 31.01.2018, 07:52