Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SOK "Kuźnica"

PROJEKTY 2024

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska. Edycja 2024

Nazwa własna zadania: Pobaw się ze mną dziadku, konikiem drewnianym

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na organizacji warsztatów z wykonywania zabawek ludowych oraz pokazów dawnych gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz rodzin. Warsztaty będą prowadzone w pracowni artystycznej Pana Włodzimierza Ciszka - Mistrza Tradycji, ostatniego czynnego zabawkarza, reprezentującego kielecki ośrodek zabawkarski, którego tradycje sięgają XIX wieku. W ramach zajęć dzieci w formie zabawy będą poznawały historię regionalnego ośrodka zabawkarskiego, różne wzory zabawek oraz samodzielnie wykonają drewnianego konika na kółkach (z półproduktów), który jest wizytówką twórcy ludowego Włodzimierza Ciszka. Stworzony zostanie zewnętrzny plac zabaw z regionalnymi drewnianymi zabawkami, z którego będą mogli korzystać uczestnicy. Dodatkowo dzieci zapoznają się z różnymi dawnymi zabawami wiejskimi popularnymi w regionie Gór Świętokrzyskich, takimi jak: grele (dawne kręgle), rzut obręczą, wyścigi z jajkiem na drewnianej łyżce oraz toczenie fajerki. Wspólna zabawa poprowadzona zostanie przez Mistrza Tradycji oraz animatora/edukatora kultury. Warsztaty będą prowadzone przez sześć miesięcy. Zaplanowanych jest trzydzieści, dwugodzinnych warsztatów. Zakończeniem i podsumowaniem projektu będzie ognisko z pieczonymi ziemniakami oraz otwarcie przestrzeni do zabaw dla dzieci. Na podsumowanie zostaną zaproszeni zaprzyjaźnieni twórcy ludowi z okolic Suchedniowa, którzy poprowadzą również warsztaty wykonywania lalek motanek, garncarskie oraz z wycinanki ludowej. Zabawkarstwo okolic Suchedniowa stara się o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Koszt całkowity: 21500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 20400,00 zł

Status wniosku: Wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Dom Kultury+ Edycja 2024 / Zadanie II - Partnerstwo Lokalne

Nazwa własna zadania: Suchedniowski Splot Kultury

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na stworzeniu platformy współpracy kulturalnej i międzysektorowej, do której zostaną zaproszone instytucje kultury, stowarzyszenia, firmy prywatne, które prowadzą działalność artystyczną, twórcy ludowi oraz inni artyści działający na terenie Gminy Suchedniów, jak również instytucje związane z lasami. Pragniemy wraz z partnerami zastanowić się nad diagnozą z 2022, jakie obszary nie zostały zauważone, co się wypełniło i być może nad nowymi wyzwaniami. W tym celu będziemy organizować warsztaty i szkolenia, aby podnieść swoje kompetencje praktyczne oraz zastanowić się nad kulturalnym rozwojem miasteczka. Chcemy tworzyć kulturę zgodną z oczekiwaniami mieszkańców w najbliższym otoczeniu. Kreować nowe niezagospodarowane przestrzenie do działań animacyjnych i edukacyjnych. Wydarzenia w ramach platformy będą się skupiać wokół rożnych tematów: edukacji ekologicznej oraz dziedzictwa historycznego i kulturalnego, które w pewien sposób również się ze sobą wiążą. Suchedniów jest otoczony lasami i rzekami, w przeszłości takie położenie dawało możliwość rozwoju przemysłu i rzemiosł drzewnych. Obecnie wykorzystywane jest w celach turystycznych. Suchedniów nigdy nie był miastem, ani wsią tylko osadą przemysłową, prawa miejskie dostał dopiero na początku lat 60. XX w. W latach trzydziestych XIX w. został umiejscowiony w Suchedniowie Wschodni Zarząd Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, czego konsekwencje widzimy do dziś w planie urbanistycznym, zabudowie drewnianej oraz mozaice społecznej. Mogą to być też tematy z szeroko pojmowaną sztuką, poważ w Suchedniowie żyje wielu artystów z różnych dziedzin artystycznych. Podczas warsztatów postaramy się wypracować oś, która połączy wszystkich partnerów. Pomysł na wspólny projekt będzie wypracowywany wspólnie na kilku spotkaniach i poddany mikrodiagnozie. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie ona poddana wnikliwej ewaluacji, a następnie powstanie program platformy kultury/partnerstwa lokalnego na przeszłe lata.

Koszt całkowity: 52700,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 50000,00 zł

Status wniosku: Wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024

Nazwa własna zadania: XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz wydarzeń towarzyszących. Przedsięwzięcie będzie miało charakter artystyczno-edukacyjny. Turniej ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji, muzyki i teatrem. Udział w wydarzeniu wzbogaci wiedzę uczestników na temat polskiej literatury emigracyjnej i pozwoli skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób. Naszym głównym celem będzie budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Wydarzenie będzie miało zasięg ogólnopolski, jednocześnie będzie czerpało z lokalnej historii, ponieważ Suchedniów jest miejscem, w którym dzieciństwo i wczesną młodość spędził pisarz Gustaw Herling-Grudziński. Konkurs będzie obejmował dwa turnieje: Recytatorski i Wywiedzione ze słowa w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. Wydarzenie będzie trwało przez trzy dni i będą towarzyszyły mu różne imprezy artystyczne: wernisaż wystawy fotograficznej: "Miejsca związane z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim w Suchedniowie". Przeprowadzone zostaną warsztaty teatralno-recytatorskie dla uczestników i osób zainteresowanych oraz występ zespołu wykonującego poezję śpiewaną. Na zakończenie odbędzie się Koncert Laureatów, i rozdanie nagród. Podczas całego zadania będzie kręcony krótki film, reportaż do celów promocyjnych. Dostęp do zadania będzie wolny od opłat.

Koszt całkowity: 65000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 58500,00 zł

Status wniosku: -
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Infrastruktura domów kultury 2024

Nazwa własna zadania: Ocalić od zapomnienia. Suchedniowska Kuźnia Tradycji

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na przekształceniu istniejącej Izby Tradycji w nowoczesną multimedialną Suchedniowską Kuźnię Tradycji. Nowe miejsce będzie wielofunkcyjne, znajdzie się tam ekspozycja stała nawiązująca do przemysłowych tradycji Suchedniowa, ujęta w różnych kontekstach historycznych, obyczajowych czy artystycznych, przestrzeń na wystawy czasowe promujące lokalnych artystów oraz do prowadzenia edukacji historycznej. W etapie wstępnym, powstanie projekt aranżacji wnętrza dostosowany do eksponatów mieszczących się w SOK "Kuźnica", dodatkowo planowany jest depozyt zbiorów związanych z lokalną historią, będący własnością hobbisty. Następnie wykonana będzie modernizacja wnętrza, zostanie wykonana zabudowa lekka, zakupione będą elementy ekspozycyjne, wyposażenie multimedialne oraz inne elementy niezbędne do urządzenia wystawy. Powstanie scenariusz merytoryczny przygotowany przez specjalistę. Zadanie to jest oparte na diagnozie potrzeb środowiska lokalnego.

Koszt całkowity: 368650,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 294833,00 zł

Status wniosku: Wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.
 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna 2024

Nazwa własna zadania: Ludowe inspiracje Suchedniowa i okolic

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji warsztatów z rękodzieła ludowego, razem z miejscowymi twórcami osadzonymi w lokalnej tradycji ludowej mieszkańców Suchedniowa i okolic. Do projektu zostaną zaproszeni: Włodzimierz Ciszek - zabawka ludowa, spadkobierca przedwojennego ośrodka zabawkarskiego, Magdalena Sułek - garncarstwo to tradycyjne na kole, jak również nowoczesne rzeźby pełnoplastyczne. Lucyna Kozłowska - świętokrzyska wycinankarka, która odwołuje się do lokalnych legend, Beata Syzdół - świętokrzyskie tkactwo oraz Tomasz Kutwin spadkobierca rodziny plecionkarzy ze wsi Krzyżka. Warsztaty zostaną tak przygotowane, aby mogły z nich skorzystać wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Dodatkowo powstaną filmy instruktażowe i promocyjne. Wydarzeniem finałowym będzie kiermasz ludowego rękodzieła i sztuki ludowej regionu. Na kiermaszu będzie można kupić prace mistrzów i obejrzeć rękodzieło powstałe podczas trwania projektu. Odbędzie się również konkurs "Mała forma - duże znaczenie".

Koszt całkowity: 30,100,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 23600,00 zł

Status wniosku: -
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Edukacja kulturalna 2024

Nazwa własna zadania: Temat rzeka: ludzie, sztuka i emocje

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji działań edukacyjno - animacyjnych dla rożnych grup społecznych, których motywem spajającym będą rzeki (Łosiennica, Żarnówka i Kamionka) przepływające przez miasto i gminę Suchedniów. Zaproponujemy czerty aktywności, które umożliwią uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy artystycznej. Dzieci szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na plener rzeźbiarski w glinie. Dla młodzieży zostaną przygotowane warsztaty filmowe, a później ich zadaniem będzie nakręcenie krótkiego filmu. Dorośli wspólnie z Klubem Fotograficznym wezmą udział w plenerze fotograficznym. Seniorzy wraz z Klubem Seniora Kreatywni będą uczestniczyli w plenerze malarskim. Chcemy, aby uczestnicy podeszli w sposób twórczy, artystyczny i nieszablonowy do tematu rzeki i wody, która była i jest dla mieszkańców bardzo ważna. Wydarzeniem finałowym będzie Festiwal Wody, na którym m.in. zostaną zaprezentowane wszystkie działania, które powstaną podczas projektu.

Koszt całkowity: 43,500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 34000,00 zł

Status wniosku: Wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.
 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna 2024

Nazwa własna zadania: Tak bywało przedtym wszędzie. Przegląd zwyczajów, obrzędów i kapel Województwa Świętokrzyskiego

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. „Tak bywało przedtym wszędzie" zakłada zorganizowanie przeglądu zwyczajów, obrzędów, godek i kapel wiejskich w regionie Świętokrzyskiem w formie konkursu już po raz czwarty. Działanie ma przybliżyć obrzędowość wiejską w różnych aspektach - gospodarczych, świątecznych i rodzinnych. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, KGW czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi oraz ludowe kapele. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa, muzyka i językoznawcy. Dodatkowo zostanie zorganizowany konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę /tradycja min. 50 lat/ oraz kiermasz rękodzieła lokalnego. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii. Na zakończenie przeglądu odbędzie się koncert gwiazdy polskiej muzyki folkowej.

Koszt całkowity: 57300,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 45800,00 zł

Status wniosku: -
 


 

PROJEKTY 2023

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Zaproś nas do siebie! 2023

Syntetyczny opis zadania: Zaproś nas do siebie! jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych. Udział w programie oznacza gotowość do pracy nad poszerzeniem oferty programowej oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji. Projekt jest adresowany do zespołów, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać. Organizatorom zależy, żeby wniosek został wypełniony po decyzji całego zespołu. Ważne, aby zespół, a nie tylko pojedyncze osoby, był gotowy na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie: udział w spotkaniach i warsztatach dla zespołu, w wizytach studyjnych, XIII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, IV Forum Pracuj w kulturze, pracę nad rozwojem oferty programowej instytucji.

Status wniosku: Rozpatrzony pozytywnie.

Z radością i dumą informujemy, że jesteśmy jednym z 14 ośrodków kultury w kraju, który został zakwalifikowany do udziału w programie szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury "Zaproś nas do siebie! 2023"
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Kultura - Interwencje. Edycja 2023

Nazwa własna zadania: "VI Suchedniowskie Święto Kaszy. Niezwykła historia zwykłej kaszy."

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu VI Suchedniowskiego Święta Kaszy. Niezwykła historia zwykłej kaszy – wydarzenie kulturalne o charakterze edukacyjno - animacyjnym, które będzie miało na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza jest związana z Suchedniowem poprzez silnie zakorzenioną w tradycji miasteczka legendę, która mówi o tym jak podczas wielkiego głodu Suchedniowianie sprzedali Św. Figurę Jana Nepomucena za worek kaszy. W ramach wydarzenia odbędzie się konkurs kulinarny: "Dobra kasza na wodzie, bo po brzuchu nie bodzie", który zaangażuje nie tylko KGW, ale również restauratorów oraz indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Wydana zostanie książka kucharska z potrawami na bazie kaszy. Klub Seniora z Suchedniowa zorganizuje dla mieszkańców miejsce do wspólnego gotowania i grillowania. Odbędzie się widowisko międzypokoleniowe na podstawie legendy o suchedniowskiej kaszy oraz pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak. Swoje programy artystyczne zaprezentują lokalne zespoły pieśni i tańca. Zorganizowana zostanie wystawa planszowa "Tradycyjne narzędzia i sposoby obróbki kaszy". Przez cały okres trwania imprezy będzie odbywał się kiermasz zdrowej żywności i naturalnych produktów poprawiających urodę. Na zakończenie imprezy zaplanowany jest koncert plenerowy zespołu folkowego. Z całości wydarzenia zostanie nakręcony kilkuminutowy reportaż w celach promocyjnych, który będzie dostępny na kanale YouTube SOK "Kuźnica" w Suchedniowie.

Koszt całkowity: 55150,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 41200,00 zł

Status wniosku: -
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2023

Nazwa własna zadania: "XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz wydarzeń towarzyszących. Przedsięwzięcie będzie miało charakter artystyczno-edukacyjny. Turniej ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji, muzyki i teatrem. Udział w wydarzeniu wzbogaci wiedzę uczestników na temat polskiej literatury emigracyjnej i pozwoli skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób. Konkurs będzie obejmował dwa turnieje: Recytatorski i Wywiedzione ze słowa w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. Wydarzenie będzie trwało przez trzy dni i będą towarzyszyły mu różne imprezy artystyczne: wernisaż wystawy fotograficznej: "Miejsca związane z G. Herlingiem - Grudzińskim w Suchedniowie". Przeprowadzone zostaną warsztaty teatralno-recytatorskie dla uczestników oraz osób zainteresowanych ze znanym aktorem. Na zakończenie odbędzie się Koncert Laureatów, rozdanie nagród i występ zespołu formatu ogólnopolskiego wykonującego poezję śpiewaną. Podczas całego zadania będzie kręcony krótki film, reportaż do celów promocyjnych. Dostęp do zadania będzie wolny od opłat.

Koszt całkowity: 69500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 62550,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska. Edycja 2023

Nazwa własna zadania: "Wyzwoliny Kosiarza. Tradycyjne prace i smaki świętokrzyskiej wsi".

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na odtworzeniu i zachowaniu, również w formie audiowizualnej, obrzędu wiejskiego "Wyzwoliny Kosiarza". To zwyczaj inicjacyjny o charakterze zabawy, w czasie którego młody kosiarz stawał się pełnoprawnym członkiem "społeczności" żniwiarskiej. Po obrzędzie wyzwolony już kosiarz zapraszał wszystkich do karczmy na wspólna zabawę z mieszkańcami wsi. Ten motyw posłuży do pokazania i ożywienia tradycji i smaków świętokrzyskiej wsi Michniów, w formie rodzinnego pikniku. W ramach wydarzenia odbędą się: 1. Inscenizacja obrzędu "wyzwoliny kosiarza" z pokazem tradycyjnego koszenia łąki. 2. Promocja książki kucharskiej "Zalewajka świętokrzyska i inne specjały spod Łysej Góry" na bazie przepisów KGW "Michniowianki" oraz okolicznych gospodyń wiejskich. Subregion etnograficzny bramy Gór Świętokrzyskich bogaty jest w unikatowe potrawy, takie jak zalewajka, prazioki czy oryginalne, ziołowe herbaty. 3. Wspólne kiszenie ogórków oraz wyrabianie tradycyjnego makaronu - warsztaty dla dzieci i nie tylko. 4. Konkurs na najlepszego kosiarza (kosą tradycyjną) oraz pokaz klepania kosy na babce. We wsi Michniów oraz miejscowościach ościennych żyje jeszcze kilku mężczyzn potrafiących kosić oraz klepać kosę tradycyjną metodą. 5. Pokazy i warsztaty lokalnych rzemiosł: garncarstwo, tkactwo i zabawka ludowa. 6. Występ Zespołów Pieśni i Tańca oraz Kapel Ludowych z regionu świętokrzyskiego. 7. Na zakończenie wystąpi gwiazda wieczoru, zespół w nurcie muzyki folkowej, a także jeden ze starszych kosiarzy wygłosi prawa i obowiązki młodego kosiarza w formie dowcipnego przemówienia.

Koszt całkowity: 37600,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 35200,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -
 


 

PROJEKTY 2022

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę",

Środki finansowe: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nazwa programu: Seniorzy w akcji

Nazwa własna zadania: "Jak się żenić, to się żenić" - rekonstrukcja wesela z PRL-u.

Syntetyczny opis zadania: "Jak się żenić, to się żenić" będzie próbą zrekonstruowania suchedniowskiego wesela z czasów PRL-u. Chcemy znaleźć minimum 10 par, które brały ślub w tym czasie i zapytać: jak wyglądała droga do i z kościoła, w jakim miejscu odbywało się wesele, jakie towarzyszyły temu obrzędy (np. oczepiny - rodzaje zabaw), jakie było weselne menu i muzyka oraz inne aspekty. Rozmowy będą nagrywane i w miarę możliwości będzie zbierany również materiał ikonograficzny. Całość po opracowaniu w formie archiwum mówionego zostanie udostępniona na kanale YouTube SOK „Kuźnica” i stronie internetowej. Na podstawie tych rozmów wypracujemy model suchedniowskiego wesela, które następnie odtworzymy. Dodatkowo chcemy zorganizować wystawę fotograficzną starych zdjęć ślubnych pt: ”Monidło” oraz nagrać film dokumentalny z przebiegu odtwarzanego wesela z merytorycznym komentarzem. Pomysł na zrekonstruowanie wesela pojawił się już kilka lat temu podczas rozmów o tym, że odchodzą pewne zwyczaje i weselny klimat tamtych lat. Chcemy ocalić od zapomnienia regionalne obrzędy weselne, modę, przyśpiewki oraz całą otoczkę tamtych wydarzeń. Zadanie będziemy realizowali wspólnie z Klubem Seniora "Kreatywni", ale również z dwoma innymi klubami seniora, które działają w Gminie Suchedniów. Projekt będzie dedykowany dla całej społeczności naszego miasta. Sama rekonstrukcja wesela będzie imprezą, na którą będzie trzeba się zapisać (liczba miejsc będzie ograniczona) i przygotować: odpowiedni strój ew. określoną wcześniej potrawę. Film i wystawa będą dostępne dla wszystkich w Internecie. Wesele jest wydarzeniem radosnym, zapadającym mocno w pamięci każdego, który je przeżył. Chcemy dać odrobinę weselnej radości każdemu mieszkańcowi naszej społeczności w tych trudnych czasach, zbudować silną tożsamość z regionem oraz zachować w pamięci dobry czas, który już przeminął.

Koszt całkowity: 18300,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 15000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 12500,00 zł.

 
PROJEKTY 2021

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska. Edycja 2022

Nazwa własna zadania: "Suchedniowski Festiwal Kaszy"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu Suchedniowskiego Festiwalu Kaszy – wielowymiarowej imprezy plenerowej, która będzie miała na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza jest związana z Suchedniowem poprzez silnie zakorzenioną w tradycji miasteczka legendę. W ramach wydarzenia odbędzie się konkurs kulinarny: "Dobra kasza na wodzie, bo po brzuchu nie bodzie", który zaangażuje nie tylko KGW, ale również restauratorów, indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Wydana zostanie książka kucharska z potrawami na bazie kaszy - popularne lokalne przepisy. Firma zewnętrzna przygotuje pokaz oraz zorganizuje wspólne gotowanie na dużej patelni gulaszu z kaszą, a następnie rozda go mieszkańcom. Odbędzie się widowisko międzypokoleniowe na podstawie legendy o suchedniowskiej kaszy oraz pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak. Swoje programy artystyczne zaprezentują lokalne zespoły pieśni i tańca. Zorganizowana zostanie wystawa planszowa "Tradycyjne narzędzia i sposoby obróbki kaszy". Przez cały okres trwania imprezy będzie odbywał się kiermasz zdrowej żywności i naturalnych produktów poprawiających urodę. Na zakończenie imprezy zaplanowany jest koncert plenerowy zespołu folkowego. Z całości wydarzenia zostanie nakręcony kilkuminutowy reportaż w celach promocyjnych, który będzie dostępny na kanale YouTube SOK "Kuźnica" w Suchedniowie.

Koszt całkowity: 47700,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 45000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2022

Nazwa własna zadania: "XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji "XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" oraz wydarzeń towarzyszących. Przedsięwzięcie będzie miało charakter artystyczno-edukacyjny. Turniej ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji, muzyki oraz teatru. Udział w wydarzeniu wzmocni zainteresowanie uczestników polską literaturą emigracyjną i pozwoli skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób. Konkurs będzie obejmował trzy turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Wywiedzione ze słowa. Wydarzenie będzie trwało przez trzy dni i będą towarzyszyły mu różne imprezy artystyczne. Zaprezentowane zostanie wspomnienie o suchedniowskim poecie Janie Gajzlerze w formie etiudy teatralnej - grupa teatralna "Kowadełko". W 2021 roku przypadła 130 rocznica urodzin świętokrzyskiego poety. Dodatkowo gospodarze przygotują blok recytacji pozakonkursowej Jana Gajzlera i wystawę poświęconą życiu i twórczości pisarza. Przeprowadzone zostaną warsztaty teatralno - recytatorskie dla uczestników ze znanym aktorem. Na zakończenie odbędzie się Koncert laureatów, rozdanie nagród i występ zespołu formatu ogólnopolskiego wykonującego poezję śpiewaną. Podczas całego zadania będzie kręcony krótki film reportaż do celów promocyjnych.

Koszt całkowity: 68450,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 61605,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: DK+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 (cz. I)

Nazwa własna zadania: "Suchedniów: KULTURALNIE!"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na wzmożeniu aktywności Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w życie społeczności lokalnej, zainicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją oraz na odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców. Projekt składa się z dwóch części. Jego pierwszym etapem będzie diagnoza. Przeprowadzenie diagnozy społecznej w obszarze kultury, zbadanie zasobów oraz samodzielnych pomysłów mieszkańców Suchedniowa. Badanie będzie przeprowadzone przez pracowników SOK "Kuźnica" oraz wolontariuszy z Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. Diagnoza przeprowadzona zostanie trzema sposobami: akcje plenerowe i sondaż uliczny w miejscach, gdzie spotyka się najwięcej mieszkańców miasteczka oraz szczegółowe badanie ankietowe - tę część pracy wykonają wolontariusze. Pozyskany materiał opracują pracownicy SOK "Kuźnica". Przepracowany materiał zostanie udostępniony do wiadomości publicznej wraz ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami. Następnie zostanie powołana komisja, w skład której wejdzie animator NCK, Dyrektor SOK "Kuźnica" oraz przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń, którzy nie zgłoszą inicjatyw. Wyłonionych zostanie od 5 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane. Autorzy wybranych zadań razem z pracownikami SOK "Kuźnica" opracują wspólnie harmonogram i budżet oraz wskaźniki rezultatu inicjatyw. Etap pierwszy zakończy szerokie spotkanie ewaluacyjne, na które zostanie zaproszony zewnętrzny specjalista w tym zakresie oraz pracownicy suchedniowskiej "Kuźnicy", animator NCK, lokalne stowarzyszenia i wolontariusze.

Koszt całkowity: 6900,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 6900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 6900,00 zł.

 


 

Organizator: MKiDN, Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna

Nazwa własna zadania: "Tak bywało przedtym wszędzie" - przegląd tradycji, zwyczajów i obrzędów

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. "Tak bywało przedtym wszędzie" zakłada zorganizowanie przeglądu obrzędowości, zwyczajów i tradycji wiejskich w Świętokrzyskiem w formie konkursu. Działanie ma przybliżyć obrzędowośc wiejską w różnych aspektach - gospodarczych, świątecznych i rodzinnych. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa i językoznawcy. Dodatkowo zostanie zorganizowany konkurs godek świętokrzyskich, konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę /tradycja min. 50 lat/ oraz kiermasz lokalnego rękodzieła. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycje Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii. Na zakończenie przeglądu odbędzie się koncert gwiazdy polskiego folku.

Koszt całkowity: 42100,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 33680,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 18000,00 zł.

 


 

Organizator: MKiDN, Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nazwa programu: Ballady i romanse

Nazwa własna zadania: "Miej serce i patrzaj w serce" -  widowisko międzypokoleniowe

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na wystawieniu widowiska międzypokoleniowego "Miej serce i patrzaj w serce" na podstawie kolażu tekstów "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza. Do widowiska powstanie autorski scenariusz, który będzie później dostępny w Internecie. Do współpracy zaprosimy aktorów amatorów, czyli osoby dorosłe, dziecięcy teatr "Kowadełko" oraz Suchedniowską Orkiestrę Dętą. Przedstawienie będzie poprzedzone krótkim merytorycznym wstępem. Dodatkowo zaplanowane są cztery spotkania w Klubie Seniora "Kreatywni", na których będą czytane i omawiane przez specjalistów wybrane utwory z "Ballad i Romansów". Następnie powstanie wystawa plastyczna z ilustracjami do najpopularniejszych utworów wykonana przez panie z Klubu Seniora "Kreatywni" oraz fotografiami z przedstawienia. Do wystawy zostanie opracowany katalog z merytorycznym opracowaniem pod kątem romantycznego uniwersum.

Koszt całkowity: 20000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 16000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł.

 


 

Organizator: MKiDN, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Nazwa własna zadania: Festiwal "TETE A TETE ze słowem"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu Festiwalu dla dzieci i młodzieży pt. "TETE A TETE ze słowem". W ramach wydarzenia odbędzie się konkurs literacki na utwór: opowiadanie, bajkę lub wiersz związany z historią miasta Suchedniów, konkurs plastyczny na ilustrację wiersza lokalnego poety Jana Gajzlera lub Ryszarda Miernika, turniej recytatorski oraz konkurs wokalny - Przegląd Piosenki Artystycznej. W konkursach przewidziane są nagrody finansowe. Podczas festiwalu odbędą się również wydarzenia towarzyszące takie jak: spacer ścieżką Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i piknik nad "Czarnym Stawem" oraz koncert zaproszonego zespołu, który wykonuje poezję śpiewaną do utworów suchedniowskiego poety Jana Gajzlera. Wydarzenie będzie miało rangę ogólnopolską i zostanie poprzedzone szeroko zakrojoną akcją promcyjno-informacyjną. W przypadku nasilenia pandemii COVID-19 festiwal będzie miał formę hybrydową umożliwiającą udział za pośrednictwem Internetu.

Koszt całkowity: 45000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 36000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 18000,00 zł.

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Infrastruktura Domów Kultury

Nazwa własna zadania: "Kultura w plenerze. Doposażenie infrastruktury zewnętrznej SOK "Kuźnica"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia zewnętrznego służącego poprawie jakości imprez na placu wokół SOK "Kuźnica". Planujemy zakupić: podesty sceniczne w celu powiększenia metrażu amfiteatru, oświetlenie sceniczne do amfiteatru, ławki dla widowni, urządzenia na plac zabaw dla dzieci, telebim zewnętrzny. Zadanie będzie podzielone na części: rozeznanie rynku (mailowe i telefoniczne), wybór najkorzystniejszych ofert, zamówienie towarów, zakup i montaż wyposażenia, promocja projektu. Zadanie jest zgodne z długofalowym planem rozwoju placówki, który w znaczący sposób poprawi standard prowadzonej działalności.

Koszt całkowity: 108370,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 85000,00 zł.

 


 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Operacja: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Nazwa własna zadania: "Wiejski Dom Kultury w Mostkach - Centrum Tradycji i Aktywności Lokalnej"

Syntetyczny opis zadania: W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego, przebudowanie pomieszczenia mające na celu zaadaptowanie go jako WC dla osób niepełnosprawnych oraz renowacja stolarki drzwiowej i orynnowania budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach.

Koszt całkowity: 234691,90 zł

Koszy kwalifikowane: 192734,35 zł

Wnioskowana kwota dotacji netto (tj. 63%): 122636,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 122636,00 zł.

 


 

Organizator: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Nazwa programu: Rozgrzewamy Polskie Serca

Nazwa własna zadania: "Lokal z grajkiem, sznycel z jajkiem"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na ukazaniu historii poety Jana Gajzlera urodzonego w Suchedniowie, w 130 rocznicę jego urodzin. J. Gajzler nazywany poetą Gór Świętokrzyskich, nieznany szerszej publiczności, uznany był w środowisku artystycznym. Projekt będzie składał się z trzech części. Działanie pierwsze odwołujące się do dzieciństwa i młodości: powstanie gra terenowa: "Lokal z grajkiem, sznycel z jajkiem" ukazująca zabawne historie, przygody, trudne wybory J. Gajzlera oraz jego przyjaciół Janusza Trzebińskiego i Witolda Wigury, którzy żyli w Suchedniowie na przełomie XIX i XX w. /najszczęśliwsze lata poety/. Działanie drugie to wystawienie sztuki teatralnej pt. "Pokutnik" z udziałem lokalnych aktorów amatorów. Przedstawienie opowie o trudnym dorosłym życiu i twórczości poety. Scenariusz zostanie napisany na podstawie dostępnej literatury biograficznej i "Wspomnień Janusza Trzebińskiego". Przedstawienie zostanie wystawione na dużej scenie w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Ostatnim akcentem projektu będzie wieczór poetycki "Jan Gajzler i goście", podczas którego lokalni poeci, amatorzy odczytają wiersze pisarza i zaprezentują własną twórczość literacką. Wyświetlone zostaną również archiwalne zdjęcia związane z dawnym Suchedniowem i życiem poety. Na koniec wystąpi "Gędzi Chór" - grupa wykonująca poezję śpiewaną na podstawie twórczości Jana Gajzlera. Wszystkie działania będą realizowane hybrydowo, czyli równocześnie w internecie i na żywo. 

Wnioskowana kwota dotacji: 17000,00 zł.

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Nazwa programu: "Seniorzy w akcji" 2021

Nazwa własna zadania: "Kolory wyobraźni inspirowane krajobrazem świętokrzyskim"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu aktywności plastycznych, artystycznych dla seniorów i przez seniorów. Pragniemy zorganizować plener malarski pt. "Kolory wyobraźni inspirowane krajobrazem świętokrzyskim", podczas którego 10-osobowa grupa seniorów (kobiet i mężczyzn) będzie malowała pod okiem instruktora. Plener odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w pobliskich Górach Świętokrzyskich i będzie trwał 7 dni. Z powstałych prac powstanie wystawa dostępna w Internecie. Dodatkowo podczas pleneru zostaną przeprowadzone jednodniowe warsztaty fotograficzne. Grupa artystów / seniorów pod okiem profesjonalnego fotografa wykona zdjęcia w plenerze przedstawiające dziecięcą grupę teatralną "Kowadełko" działającą w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie. Najlepsze sposród prac zostaną pokazane na wystawie. Druga część projektu będzie polegała na zorganizowaniu przez seniorów warsztatów z trzech współczesnych technik artystycznych, takich jak: scrapbooking, iris folding oraz quilling. Warsztaty te będą miały formę hybrydową. Zostaną przeprowadzone online oraz jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna również na żywo. Warsztaty będą przeznaczone dla uczniów z regionu. Po zakończeniu warsztatów dzieci wyślą zdjęcia gotowych prac. Seniorzy wykonają z nich kolaże i udostępnią je w Internecie. Czas trwania całego projektu zamknie się w okresie od września do listopada 2021 r. Pragniemy, aby projekt stał się inspiracją dla seniorów do prowadzenia video bloga plastyczno-artystycznego dla dzieci i młodzieży.

Wnioskowana kwota dotacji: 11256,91 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10500,00 zł

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Nazwa programu: Patriotyzm Jutra

Nazwa własna zadania: "Lokal z grajkiem, sznycel z jajkiem"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na ukazaniu historii poety Jana Gajzlera, który 130 lat temu urodził się w Suchedniowie. J. Gajzler był nazywany Poetą Gór Świętokrzyskich. Był twórcą nieznanym szerszej publiczności, lecz uznawanym w środowisku artystycznym. Projekt będzie składał się z trzech części. Działanie pierwsze będzie odwoływało się do dzieciństwa i młodości. Powstanie gra terenowa na smartfony w aplikacji ActionTrack. Gra pt. "Lokal z grajkiem, sznycel z jajkiem" będzie pokazywała zabawne historie, przygody oraz trudne wybory Jana Gajzlera i jego przyjaciół Janusza Trzebińskiego i Witolda Wigury, którzy żyli w Suchedniowie na przełomie XIX i XX wieku (najszczęśliwsze lata poety). Działanie drugie będzie polegało na wystawieniu sztuki teatralnej pt. "Pokutnik" z udziałem lokalnych aktorów amatorów. Przedstawienie opowie o trudnym dorosłym życiu i twórczości poety. Scenariusz zostanie napisany na podstawie dostępnej literatury biograficznej oraz książki pt. "Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego". Przedstawienie zostastanie wystawione w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Trzecim, ostatnim akcentem projektu będzie wieczór poetycki pt. "Jan Gajzler i goście", w trakcie którego lokalni poeci, amatorzy odczytają wiersze pisarza i zaprezentują własną twórczość literacką. Ponadto zostaną wyświetlone archiwalne fotografie przedstawiające dawny Suchedniów i kadry z życia poety. Na zakończenie wystąpi "Gędzi Chór", czyli grupa wykonująca poezję śpiewaną na podstawie twórczości Jana Gajzlera. Wszystkie działania będą realizowane w formie hybrydowej, czyli równocześnie w Internecie i na żywo.

Wnioskowana kwota dotacji: 26046,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Kultura - Interwencje 2021

Nazwa własna zadania: "TETE- A TETE ze słowem"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji dwóch turniejów recytatorskich oraz towarzyszących im wydarzeń. Pierwszym z nich będzie dwudniowy konkurs dla dzieci "O kapelusz świętokrzyskiej czarownicy" - Bajka-Legenda-Powieść w formacie ogólnopolskim. Podczas wydarzenia grupa teatralna "Kowadełko" zaprezentuje wspomnienie o poecie Janie Gajzlerze w formie etiudy teatralnej, wystąpi "Gędzi Chór wykonujący pieśni na podstawie wierszy Jana Gajzlera i odbędą się warsztaty teatralne z uczestnikami. Drugi konkurs również dwudniowy, przeznaczony dla dorosłych - XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Będzie towarzyszył mu występ gwiazdy formatu ogólnopolskiego. Dodatkowo gospodarze przygotują wspomnienie o Janie Gajzlerze i blok recytacji pozakonkursowej utworów poety. Projekt będzie miał formę hybrydy. Wszystkie działania, gdy będzie taka potrzeba będą prowadzone równocześnie w Internecie i na żywo.

Wnioskowana kwota dotacji: 31000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: "Kuźnica” miastu Suchedniów z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. "Kuźnica" miastu Suchedniów z okazji Narodowego Święta Niepodległości" zakłada zorganizowanie w Suchedniowie uroczystych obchodów 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas wydarzenia grupa teatralna "Kowadełko" zaprezentuje etiudę teatralną pt. "Zabawa w Wojsko Polskie" opracowaną na podstawie wspomnień z początku XX w. suchedniowianina Janusza Trzebińskiego. Wystąpią również dzieci ze Studia Piosenki oraz Suchedniowska Orkiestra Dęta. Artystycznym finałem będzie występ muzycznej gwiazdy formatu ogólnopolskiego. Dodatkowo odbędzie się wernisaż wystawy pt. "Suchedniowskie Rody", której kolejną odsłoną będzie rodzina Piastów, nastąpi rozsztrzygnięcie dwóch konkursów skierowanych do lokalnych szkół, czyli konkursu historycznego przeznaczonego dla młodzieży pt. "Suchedniów w drodze o Niepodległą Polskę 1795-1918 oraz konkursu plastycznego dla dzieci pt. "Ilustracja do pieśni patriotycznej "Legiony".

Wnioskowana kwota dotacji: 18000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 (cz. I)

Nazwa własna zadania: "Suchedniów: naturalnie”

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na wzmożeniu aktywności Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w życie społeczności lokalnej, zainicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją oraz na odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszym etapem będzie diagnoza. Przeprowadzenie diagnozy społecznej w obszarze kultury, zbadanie zasobów oraz samodzielnych pomysłów mieszkańców Suchedniowa. Badanie będzie przeprowadzone przez pracowników suchedniowskiej "Kuźnicy" oraz wolontariuszy z Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. Diagnoza zostanie przeprowadzona trzema sposobami: akcje plenerowe i sondaż uliczny w miejsach, w których spotyka się największa liczba mieszkańców miasteczka oraz szczegółowe badanie ankietowe - tę część pracy wykonają wolontariusze. Pozyskany materiał opracują pracownicy SOK "Kuźnica". Opracowany materiał zostanie udostępniony do wiadomości publicznej wraz ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami. Następnie zostanie powołana komisja, w skład której wejdzie animator NCK, Dyrektor SOK "Kuźnica" oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, którzy nie zgłoszą inicjatyw. Zostanie wyłonionych od 5 do 7 inicjatyw z przeznaczeniem do zrealizowania. Autorzy wybranych zadań razem z pracownikami suchedniowskiej "Kuźnicy" wspólnie opracują harmonogram i budżet oraz wskazniki rezultatów inicjatyw. Etap pierwszy zakończy szerokie spotkanie ewaluacyjne, na które zostanie zaproszony zewnętrzny specjalista w tym zakresie oraz pracownicy SOK "Kuźnica", animator Narodowego Centrum Kultury, lokalne stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Wnioskowana kwota dotacji: 8000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska 2021

Nazwa własna zadania: "Tak bywało przedtym wszędzie”

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. "Tak bywało przedtym wszędzie" zakłada zorganizowanie ogólnopolskiego przeglądu zwyczajów i obrzędów wiejskich, konkursu godek oraz przyśpiewek. Działania te mają na celu przybliżenie obrzędowości i tradycji wiejskich w różnych aspektach - gospodarczych, świątecznych i rodzinnych. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, koła gospodyń wiejskich, czy zespoły pieśni i tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Soliści pokażą autorskie teksty godek i własne przyśpiewki. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa, językoznawcy i muzykologa. Dodatkowo zostanie zorganizowany kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła lokalnego. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Świętokrzyskiej oraz konfrontować je z wykonawcami z innych subregionów etnograficznych Polski. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii. Na zakończenie przeglądu odbędzie się koncert gwiazdy polskiej muzyki folkowej.

Wnioskowana kwota dotacji: 30000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021

Nazwa własna zadania: "TETE-A-TETE ze słowem”

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji dwóch turniejów recytatorskich oraz wydarzeń im towarzyszących. Konkurs dla dzieci "O kapelusz świętokrzyskiej czarownicy" - Bajka-Legenda-Powieść w formacie ogólnopolskim, konkurs dwudniowy. Podczas wydarzenia dodatkowo odbędzie się wycieczka dla dzieci i młodzieży do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego oraz Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, grupa teatralna "Kowadełko" zaprezentuje wspomnienie o poecie Janie Gajzlerze w formie etiudy teatralnej. Wystąpi także zespół "Gędzi Chór", który wykona pieśni na podstawie wierszy Jana Gajzlera oraz zostaną przeprowadzone warsztaty teatralne z uczestnikami. Drugi turniej to dwudniowy, przeznaczony dla dorosłych XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Będzie towarzyszył mu występ gwiazdy formatu ogólnopolskiego. Dodatkowo gospodarze przygotują wspomnienie o Janie Gajzlerze i blok pozakonkursowej recytacji utworów poety.

Wnioskowana kwota dotacji: 35900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna

Nazwa własna zadania: "Urok Pasiaka. Tradycyjna tkanina świętokrzyska”

Syntetyczny opis zadania: Celami projektu są: zachowanie i utrwalenie lokalnego, ginącego dziedzictwa - tkania pasiaków i innych tkanin na tradycyjnych krosnach, zainteresowanie i szacunek dla tej umiejętności w lokalnej społeczności, jej popularyzacja w wymiarze ponadregionalnym, międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów z tkania na krosnach według unikalnych, świętokrzyskich tradycyjnych wzorów i technik. Mistrzem tradycji będzie rękodzielnik - Beata Syzdół, która poprowadzi warsztaty w swoim gospodarstwie w Ściegni koło Bodzentyna, na własnych tradycyjnych krosnach tkackich. Uczestnicy warsztatów to m.in. młodzi artyści, młodzież i osoby dorosłe. Wszystkie etapy szkolenia będą filmowane i fotografowane. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa powstałych tkanin oraz tkanin zabytkowych pochodzących ze zbiorów Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie oraz wydanie mini albumu z tkaninami.

Wnioskowana kwota dotacji: 20000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 20000,00 zł

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Infrastruktura domów kultury

Nazwa własna zadania: "U źródeł tożsamości - doposażenie wystawiennicze Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica”

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na dokupieniu oraz częściowej wymianie wyposażenia wystawienniczego w celu poprawy jakości organizacji wystaw czasowych i stałych w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie oraz jego filii, czyli Wiejskim Domu Kultury w Mostkach. Zostaną zakupione brakujące elementy: system zawieszeń, oświetlenia, gabloty stojące i wiszące, ramy z antyrefleksyjnej pleksi, regały na ulotki, regał na książki do obsługi bookcrossing, sztalugi oraz fototapeta. Zadanie będzie podzielone na sześć części: rozeznanie rynku - mailowe i telefoniczne, wybór najkorzystniejszych ofert, zamówienie towarów, zakup wyposażenia oraz montaż, promocja projektu w mediach lokalnych i regionalnych, spotkanie ewaluacyjne. Zadanie jest zgodne z długofalowym planem rozwoju placówki i poprawi standard prowadzonej działalności kulturalnej w zakresie promocji lokalnych artystów, dziedzictwa historycznego i etnograficznego.

Wnioskowana kwota dotacji: 26580,02 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

PROJEKTY 2020

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna

Nazwa własna zadania: "Bryczka, konik i klepok. Przedwojenny Suchedniowski Ośrodek Zabawkarski”

Syntetyczny opis zadania: Wyrabianie zabawek ludowych jest lokalną tradycją Suchedniowa od ponad 100 lat. Obecnie pozostał tylko jeden artysta-rzemieślnik, który kontynuuje to rzemiosło. Zadanie zakłada rekrutację 15 młodych osób biorąc pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycję do nabycia umiejętności wyrabiania tradycyjnych zabawek ludowych. Powstaną trzy, pięcioosobowe grupy szkoleniowe. Każda z nich odbędzie 10 warsztatów trwających po 2,5 godziny. Szkolenie będzie trwało przez 7 miesięcy i zostanie poprowadzone przez "mistrza tradycji" Włodzimierza Ciszka w jego własnym warsztacie. W ten sposób nastąpi międzypokoleniowy przekaz unikalnej wiedzy lokalnej, która bez interwencji może zupełnie zaginąć w ciągu kilku najbliższych lat, dlatego też pragniemy chronić od zapomnienia tę piękną tradycję kierując się słowami: "Zabawka jest jedną z podstawowych form nabywania kompetencji kulturowej, stanowi odbicie dorosłej rzeczywistości w świecie drzemiącej wyobraźni". Wszystkie etapy szkolenia będą filmowane i fotografowane, a zadanie zakończy wystawa zorganizowana w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie składająca się z fotografii powstałych podczas realizacji całego projektu.

Wnioskowana kwota dotacji: 18500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 18500,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Infrastruktura domów kultury

Nazwa własna zadania: "WY Tańcz Szansę. Wyposażenie taneczno-muzyczne SOK "Kuźnica”

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia sali tanecznej w niezbędne elementy do poprawy jakości prowadzonych zajęć taneczno-baletowych w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Brakujące elemnty to podłoga baletowa o wymiarach 12 x 8 m, 4 sztuki podwójnych wolnostojących drążków baletowych, nadmuciwana mata gimnastyczna, ścieżka akrobatyczna, drabinka rehabilitacyjno-gimnastyczna. Ponadto zostanie zakupiony specjalistyczny mikser cyfrowy Behringer X32, projektor multimedialny i podium w celu obsługi ogólnopolskich turniejów tanecznych organizowanych przez SOK "Kuźnica" oraz 6 puf przeznaczonych do kącika relaksu dla dzieci. Zadanie będzie podzielone na dwie części: rozeznanie rynku - mailowe i telefoniczne, wybór najkorzystniejszych ofert, zamówienie towarów, zakup wyposażenia, promocja projektu w mediach lokalnych i regionalnych oraz spotkanie ewaluacyjne. Zadanie jest zgodne z długofalowym planem rozwoju naszej placówki i poprawi standard prowadzonej przez nas działalności.

Wnioskowana kwota dotacji: 23464,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 20000,00 zł

 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska 2020

Nazwa własna zadania: "Tak bywało przedtym wszędzie”

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. „Tak bywało przedtym wszędzie" zakłada zorganizowanie przeglądu obrzędowości, zwyczajów i tradycji wiejskich w regionie Świętokrzyskim w formie konkursu. Działanie ma przybliżyć obrzędowość wiejską w różnych aspektach - gospodarczych, świątecznych i rodzinnych. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa oraz językoznawcy. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę Świętokrzyską /tradycja min. 50 lat/ oraz kiermasz rękodzieła lokalnego. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Świętokrzyskiej. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii. Na zakończenie przeglądu odbędzie się koncert gwiazdy polskiej muzyki folk.

Wnioskowana kwota dotacji: 27600,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 21000,00 zł

 


 

PROJEKTY 2019

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Kultura – Interwencje 2019

Nazwa własna zadania: „III Suchedniowskie Święto Kaszy - Zdrowo i na ludowo”

Syntetyczny opis zadania: Tegoroczna edycja Suchedniowskiego Święta Kaszy pn. „Zdrowo i na ludowo” została połączona z obchodami XX-lecia powiatu skarżyskiego i zorganizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Lokalna w Bliżynie. Cały cykl atrakcji przygotowanych na ww. okoliczności rozpoczął Powiatowy Marszobieg rozpoczynający się w rezerwacie przyrody Kamień Michniowski i kończący się na placu suchedniowskiej „Kuźnicy” wypełnionym po brzegi różnorodnymi stoiskami, Kołami Gospodyń Wiejskich oferujących tradycyjne potrawy oraz masą atrakcji, wśród których znalazły się m.in.: pokaz kunsztu kulinarnego na żywo w wykonaniu finalistów programów „MasterChef” i „MasterChef Junior”, występ zespołu ludowego „Michniowianie”, występy wokalne uczestników Studia Piosenki SOK „Kuźnica”, panel dyskusyjny pt. „Kasza w zdrowej diecie”, promocja książki kucharskiej pod tym samym tytułem, występ Suchedniowskiej Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca „Skokotliwi” z Mostek, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i kulinarnego, koncert Ali Boncol z zespołem „Koalicja”, koncert Gosi Andrzejewicz oraz zabawa taneczna z zespołem muzycznym „Niepokonani”.

Wnioskowana kwota dotacji: 23000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 23000,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Edukacja kulturalna 

Nazwa własna zadania: "Walka o siebie w trybach losu. Obchody Roku Gustawa Herlinga–Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin"

Syntetyczny opis zadania: Projekt zakłada cykl imprez artystycznych związanych z obchodami Roku Gustawa Herlinga–Grudzińskiego. W ramach suchedniowskich obchodów odbędą się:

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego.
 2. Wieczór z Martą Herling - córką pisarza oraz Ireną Furnal - autorką biografii autora.
 3. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży podczas konkursu recytatorskiego.
 4. Wystawa dotycząca związków pisarza z Suchedniowem i regionem świętokrzyskim.
 5. Koncert muzyki kameralnej.
 6. Wycieczka śladami Herlinga–Grudzińskiego w Suchedniowie zakończona wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie dawnej posesji Gustawa Herlinga–Grudzińskiego.

Wnioskowana kwota dotacji: 30000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -​

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Infrastruktura domów kultury

Nazwa własna zadania: "Kuźnica Junior Band. Doposażenie zespołu muzycznego i studia nagrań"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na doposażeniu zespołu w niezbędny sprzęt muzyczny oraz nowoczesny sprzęt do studia nagrań. W ramach projektu zakupione zostaną: 2 szt. fletu poprzecznego, 2 szt. klarnetu, 1 saksofon sopranowy, 1 saksofon altowy,  2 puzony, 4 trąbki, 1 syntezator, 1 zestaw perkusyjny, 1 gitara basowa oraz wyposażenie studia nagrań: 1 zestaw komputerowy, 1 program do nagrywania i miksowania, 2 monitory studyjne, 1 mikrofon pojemnościowy wielomembranowy, 1 panel akustyczny, 1 pop – filtr do mikrofonu, 1 interfejs, 1 para słuchawek studyjnych do odsłuchu, 1 para słuchawek studyjnych do nagrań, 1 wzmacniacz kompaktowy – 4 kanałowy, 5 statywów do mikrofonu. Zadanie będzie podzielone na części: rozeznanie rynku, wybór ofert, zakup i realizacja wraz z montażem. Zakup wyposażenia wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału edukacyjno–animacyjnego, jest zgodny z długofalowym planem rozwoju placówki i poprawi standard prowadzonej działalności. 

Wnioskowana kwota dotacji: 50500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2018-2020

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: "Równolatek Niepodległej – Gustaw Herling–Grudziński"

Syntetyczny opis zadania: Projekt zakłada działania dwutorowo. Chcemy świętować Niepodległość z jednym z najsłynniejszych mieszkańców Suchedniowa, czyli Gustawem Herlingiem–Grudzińskim. Pisarz urodził się w Kielcach, ale całe dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie. Miasteczko dzieciństwa często gościło na kartach jego twórczości. Rok 2019 jest ogłoszony rokiem pisarza. W ramach obchodów odbędzie się: XVI Ogólnopolski Konkurs Polskiej Literatury Emigracyjnej im G. H.-G., spotkanie z biografistyką autora Ireną Furnal ewentualnie z córką Martą Herling, a także koncert muzyki kameralnej, wystawa planszowa na temat suchedniowskich pisarzy: G. H.–G., Jana Gajzlera, Krzysztofa Kąkolewskiego, Ryszarda Miernika oraz ich wkładu w budowaniu Niepodległości i walką o nią. 
Suchedniów to również miejsce zaciętych walk podczas powstania Styczniowego. Dla uczczenia bohaterów tych wydarzeń powstanie mural na ścianie SOK „Kuźnica”  oraz gra miejska upamiętniająca Powstanie. Projekt zakłada dwie ścieżki tematyczne, które swój finał będą miały podczas obchodów Roku G. H.-G. Fakt, że wybitny polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień Gułagu związany był z Ziemią Suchedniowską, czyni nas niejako spadkobiercami spuścizny literackiej, myśli oraz idei. Rok 2019 jest ogłoszony rokiem pisarza w setną rocznicę urodzin, SOK „Kuźnica" pragnie uczcić pamięć naszego bohatera organizując trzydniowe obchody o zasięgu ogólnopolskim. Chcemy spotkać się z ludźmi zdolnymi i kreatywnymi, specjalistami z dziedziny teatru, recytacji, muzyki, jak i amatorami. Dokona się transfer międzypokoleniowy takich grup jak seniorzy, dorośli, młodzież licealna, studenci, których łączy wspólna pasja. Stworzymy warunki nie tylko do uczestnictwa w naszym wydarzeniu, ale również warunki do tworzenia artystycznego, dzielenia się z innymi własnymi spostrzeżeniami świata, własnymi opiniami, niezgody na świat, radością poprzez prowokacje artystyczne. Dzięki tym zdarzeniom zrealizujemy jeden z głównych celów projektu, rozpropagujemy Suchedniów jako ciekawe miejsce, gdzie dorastał i czerpał inspirację Gustaw Herling–Grudziński. 
Druga ścieżka projektu, która również będzie wpisana w obchody to uczczenie Suchedniowskich Powstańców Styczniowych. Chcemy przypomnieć mieszkańcom historię odzyskania Niepodległości.

Wnioskowana kwota dotacji: 39900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji:

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Nazwa programu: Patriotyzm jutra

Nazwa własna zadania: "Równolatek Niepodległej – Gustaw Herling–Grudziński"

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. „U źródeł tożsamości” koncentrował się na poszukiwaniu korzeni i tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Obejmował 5 wątków głównych:

 1. wydanie „Monografii Gminy Suchedniów” - dzieła naukowego opracowanego w oparciu o źródła i dostępną bibliografię,
 2. wydanie książki „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”, będącego pamiętnikiem Suchedniowianina opisującego miasteczko od końca XIX do połowy XX wieku od strony rodzinnej, obyczajowej oraz relacji społecznych na tle dziejów Polski,
 3. przeprowadzenie konkursu artystycznego skierowanego do twórców z całego regionu o tematyce historycznej pn. „U źródeł tożsamości”,
 4. spotkanie popularno-naukowe mające na celu promocję ww. wydawnictw, wzbogacone happeningiem historycznym,
 5. wernisaż wystawy pokonkursowej.


Wnioskowana kwota dotacji: 5000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

PROJEKTY 2018

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Programu: Infrastruktura Domów Kultury

Nazwa własna zadania: "Nowa era animacji kultury. Doposażenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegać na doposażeniu Sali  widowiskowej SOK „Kuźnica” w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia i dokumentowania imprez artystycznych. W ramach projektu zakupione zostanie oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, aparat fotograficzny, dwa projektory multimedialne jeden mobilny do prowadzenia zajęć i prelekcji, drugi stacjonarny do ekranu kinowego oraz mównica z własnym nagłośnieniem. Zadanie będzie podzielone na części: badanie rynku i wybór najlepszych ofert oraz zakup i realizacja zamówień wraz z montażem. Zakup sprzętu wpłynie pozytywnie na oprawę odbioru przez widzów organizowanych uroczystości oraz wydarzeń artystycznych i spektakli teatralnych, podniesie standard prowadzonej działalności kulturalo – rozrywkowej. Zadanie jest zgodne z planem rozwoju placówki i przyczyni się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno – animacyjnego.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 41 179,64 zł

Otrzymana kwota dotacji: 28 000,00 zł

 


 

Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura Dostępna

Nazwa własna zadania: "Nasza Niepodległa"
 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polega na popularyzacji dziedzictwa o znaczeniu narodowym i lokalnym  w kontekście 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej. Projekt będzie składał się z trzech części. Wiosna i jesień z kulturą wysoką – cykl wyjazdów do teatrów, opery i muzeów. Letnia Akademia Historyczna, gdzie przez okres wakacji prowadzone będą warsztaty . Podczas warsztatów opracowanych zostanie 6 historycznie ważnych miejsc dla odzyskania Niepodległości w Suchedniowie /merytorycznie i plastycznie/ oraz oznaczenie ich tablicami /projekty powstaną przy udziale dzieci/. W ten sposób powstanie ścieżka edukacyjna do której wydrukowany zostanie folder z mapą. Na zakończenie całego zadania zorganizowana będzie wystawa planszowa „Z czym nam się kojarzy Niepodległość”. Mieszkańcy Suchedniowa będą mieli okazję zaprezentować własne zbiory i pamiątki rodzinne w postaci fotografii, artefaktów czy korespondencji, które się kojarzą z Niepodległością. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 15 200,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2018-2020

Nazwa programu: Niepodległa

Nazwa własna zadania: "Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa"


Syntetyczny opis zadania: Projekt „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” koncentruje się na poszukiwaniu korzeni oraz budowaniu tożsamości lokalnej i więzi społecznych wśród mieszkańców Suchedniowa poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii związanej z  zaangażowaniem społeczności miasteczka w walkę o niepodległość. Projekt obejmuje 3 „ścieżki” które połączą się podczas jednego podsumowującego wydarzenia:

1. Monografia Gminy Suchedniów - pomnik z okazji 100 -lecia odzyskania niepodległości 
2. Letnia Akademia Historyczna:
a) Opracowanie/wykonanie ścieżek edukacyjnych z elementami wizualizacji artystycznej + folder z mapką
b) Wystawa planszowa – pamiątki rodzinne związane z odzyskaniem niepodległości. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu
Podsumowanie projektu  SPOTKANIE POD HASŁEM NIEPODLEGŁA, obejmujące: 
- wernisaż wystawy pokonkursowej
- spotkanie popularno - naukowe – prezentacja Monografii i ścieżki edukacyjnej
- przedstawienie teatralne

 

Wnioskowana kwota dotacji: 56 660,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Muzeum Historii Polski

Nazwa programu: Patriotyzm Jutra

Nazwa własna zadania: "U źródeł tożsamości"
 

Syntetyczny opis zadania: Projekt „U źródeł tożsamości koncentruje się na poszukiwaniu korzenia i tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (SOP) Obejmuje 5 głównych wątków: 
1. Wydanie Monografii Gminy Suchedniów – dzieła naukowego, opracowanego w oparciu o źródła i dostępną bibliografię.
2. Opracowanie/wydanie „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” pamiętnika Suchedniowianina opisującego miasteczko od końca XIX do połowy XX w. od strony rodzinnej, obyczajowej i relacji społecznych na tle dziejów Polski. 
3. Konkurs artystyczny skierowany do twórców z całego regionu – dawnego SOP – o tematyce historycznej pt. „U źródeł tożsamości”.
4. Spotkanie popularno – naukowe mające na celu promocję ww. wydawnictw, wzbogacone happeningiem historycznym.
5. Wernisaż wystawy pokonkursowej.
Projekt adresowany jest do całej społeczności lokalnej oraz osób związanych z Suchedniowem więzami rodzinnymi i zainteresowanych historią i sztuką szeroko pojętego regionu. Będzie on realizowany w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica (SOK). Projekt jest etapem długoterminowych działań realizowanych w Suchedniowie od 2016 r., w formule partnerstwa międzysektorowego i międzypokoleniowego, mających na celu budowanie lokalnej tożsamości poprzez odkrywanie, utrwalanie, upowszechnianie korzeni i lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujących min. Konkursy i spotkania historyczne, publikacje historyczne, cykliczną konferencje naukową wpisaną w program EDD. 

 

Wnioskowana kwota dotacji: 39 900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Instytut Muzyki i Tańca

Nazwa programu: Myśl w ruchu

Nazwa własna zadania: "Eko taniec w każdym wieku"
 

Syntetyczny opis zadania: Koncepcja projektu zakłada wielopłaszczyznową edukację taneczną dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w różnych stylach tańca takich jak: t. towarzyski standart i latino, t. ludowy, t. brzucha, t. contemporary, eksperymentalny, hip hop, jazzowy, klasyczny, broadway jazz oraz współczesny. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia z t jazzowego i klasycznego /zwiększona ilość godzin, przedstawienie finałowe/ Warsztaty taneczne w różnych stylach odbywać się będą 2 x w miesiącu przez okres trwania projektu. Zajęcia z muzyką na żywo odbywać się 1 w miesiącu - 3 x pianino i 3 x orkiestra rozrywkowa. Przewidziano 4 wyjazdy do Teatrów Tańca w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Zaplanowano również 4 godziny wykładów z historii i teorii tańca z autorytetem w tej dziedzinie. Dodatkowo zrealizowanych zostanie 32 h zajęć jazzowych, które przygotują dzieci do przedstawienia finałowego.  Kompleksowe podejście do tematyki tańca ma na celu lepsze zrozumienie różnych form tanecznych co da możliwość wyboru stylu, w którym dane dziecko będzie czuło się najlepiej. Wykłady teoretyczne będą znakomitym tłem do zrozumienia form tanecznych oraz ciekawą lekcją historii.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 42 477,50 zł

Otrzymana kwota dotacji: 42 477,50 zł

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny