Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty Stowarzyszenia "Kuźniczy Krąg"

PROJEKTY 2024

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: "Czar dwóch kółek" - Szlakiem Green Velo z Kielc na Ziemię Sandomierską

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie 3 rajdów rowerowych po trasach świętokrzyskiego Green Velo z Kielc do Sandomierza i 1 rajdu pieszego z Tumlina do Ciekot.
 

Trasy:​

I Green Velo Z miasta biskupów krakowskich do najsłynniejszej siedziby braci polskich w Rakowie 47 km. Kielce Aleja na Stadion – Suków – Marzysz – Borków – Trzemosna – Raków. Na koniec zwiedzanie Rakowa – jednego z najsłynniejszych ośrodków reformacji Środkowej Europy, gdzie działała Akademia Rakowska prowadzona przez braci polskich.
II Green Velo z Rakowa do największej rezydencji magnackiej XVII-wiecznej Europy i Osady Neolitycznej ok. 33 km. Raków – Niedźwiedź – Marianów – Iwaniska – Ujazd - Kopiec. Zwiedzanie fortecy Krzyżtopór wzniesionego w XVII wieku przez Krzysztofa Oleśnickiego oraz Osady Neolitycznej w Kopcu.
III – Green Velo Z magnackiego Ujazdu/neolitycznego Kopca przez Klimontów do królewskiego Sandomierza ok. 41 km. Ujazd/Kopiec – Konary – Klimontów – Skotniki – Sandomierz Spacer po Klimontowie oraz dawnej stolicy tego regionu - Sandomierzu.
IV rajd pieszy  – Czerwonym szlakiem z Tumlina przez Sosnowicę do Masłowa 24 km. Tumlin – Sosnowica szczyt do Korony Gór Świętokrzyskich – kopalnia pstrego czerwonego piaskowca – Wiśniówka – Domaniówka – Masłów - Klonówka – Diabelski Kamień – Przełom Lubrzanki – Ciekoty Żeromszczyzna.

Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchedniów, miłośników wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Dostęp do zadania będzie bezpłatny. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane. Świętokrzyskie Green Velo zaczyna się w Końskich a kończy w Sandomierzu. W roku 2023 grupa młodzieży suchedniowskiej przejechała odcinek z Końskich do Kielc. Podczas tegorocznych wakacji ich zamiarem jest przejechanie do końca odcinka świętokrzyskiego czyli do królewskiego miasta Sandomierz. Dodatkowo grupa zbiera szczyt do korony Gór Świętokrzyskich i podąża „Piekielnym Szlakiem” . Zadanie zostanie odpowiednio wypromowane, aby zapewnić wysoką frekwencje dzieci i młodzieży. Opracowane zostaną materiały promocyjne w ciekawej szacie graficznej i upowszechnienie wszystkimi kanałami: media lokalne, regionalne, słupy, ogłoszeniowe, instytucje kultury, szkoły.


Całkowity koszt projektu: 10000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 5800,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: Wniosek złożony. W trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: "Tam dom Twój, gdzie serce Twoje w Suchedniowie. Suchedniowskie Rody - Glijerowie"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18 w Suchedniowie.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego (wystawy) będą:
1) Uczestnicy wernisażu wystawy: „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje: w Suchedniowie”. Suchedniowskie Rody – Glijerowie. Minimum 150 osób: członkowie rodziny Glijerów, regionaliści, uczniowie suchedniowskich szkół, historycy współpracujący ze stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
2) Odbiorcy wystawy podczas trzymiesięcznego okresu jej trwania, minimum 500 osób, w tym: osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, niezależnie od wieku, płci czy reprezentowanej grupy społecznej.
3) Odbiorcami projektu będą także osoby, które nie zobaczą wystawy osobiście, będące odbiorcami lokalnych i regionalnych mediów, gdzie zostanie zamieszczona relacja z wystawy „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje: w Suchedniowie”. Suchedniowskie Rody – Glijerowie.

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje: w Suchedniowie”. Suchedniowskie Rody – Glijerowie. Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, której Suchedniów był i jest domem rodzinnym. Członkowie rodu Glijerów byli silnie związani z suchedniowskim przemysłem, wielu członków rodziny swoją działalność związało nie tylko z istniejącą w Suchedniowie odlewnią, ale również z rolnictwem, handlem i przemysłem drzewnym. Dodatkowo Glijerowie swą historią są również związani z walką o niepodległość Polski. Członkowie rodu byli zesłani na Sybir, walczyli w armii Andersa czy oddziałach partyzanckich. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się w dniu 11 listopada 2024 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Czas trwania wystawy to 3 miesiące. Forma wystawy to plansze ze zdigitalizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały znaczące role w historii Suchedniowa i całego regionu Świętokrzyskiego, a niekiedy także kraju. Historia rodziny to zapis pokoleń przodków, wiąże to, co ludzkie z miejscem. Wywołany temat ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa. Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Jest to kolejna wystawa z cyklu „Suchedniowskie Rody”. Pierwsza pt. „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” – rodzina Ostachowskich swoje otwarcie miała w maju 2018 r. i została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców Suchedniowa oraz regionu. Wystawa była dodatkowo prezentowana w WDK Kielce, MOK w Olkuszu oraz w Sejmie RP. Wystawa „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje: w Suchedniowie”. Suchedniowskie Rody – Glijerowie byłaby kolejnym wydarzeniem z cyklu, który pragniemy kontynuować.


Całkowity koszt projektu: 3475,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł
 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Maszruta z dziedzictwa - na szlakach lokalnej kultury i spuścizny dziejów"

Syntetyczny opis zadania: VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Marszruta dla dziedzictwa – na szlakach lokalnej kultury i spuścizny dziejów" odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w sali widowiskowej. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt multimedialny potrzebny do przeprowadzenia takiego wydarzenia. W sali znajdują się 152 miejsca dla zaproszonych gości oraz odpowiednie zaplecze, aby przygotować poczęstunek.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego (wystawy) będą:
1) Uczestnicy konferencji "Marszruta dla dziedzictwa – na szlakach lokalnej kultury i spuścizny dziejów", minimum 150 osób: regionaliści, uczniowie suchedniowskich szkół, historycy współpracujący ze stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
2) Mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, niezależnie od wieku, płci czy reprezentowanej grupy społecznej.
3) Odbiorcami projektu będą także osoby, które nie przyjdą osobiście na konferencję, będące odbiorcami lokalnych i regionalnych mediów, gdzie zostanie zamieszczona relacja z Konferencji "Marszruta dla dziedzictwa – na szlakach lokalnej kultury i spuścizny dziejów" lub obejrzą transmisję online.

Szlaki różnorakiego dziedzictwa łączą pokolenia, konkretne społeczności, pojedynczych ludzi, miasta, krainy czy wręcz całe narody, państwa i kontynenty. Poprzez wieki ludzie tworzyli różnorakie połączenia - komunikacyjne, religijne, rzemieślnicze, handlowe, społeczne itd. Z czasem te sieci zanikały albo utrwalały się tworząc trwałą, namacalną emanację dziejowej spuścizny społecznych korelacji. Czasem w naszym postrzeganiu na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać niemożliwe do pogodzenia. Dobrym przykładem jest istniejąca od ponad tysiąca lat Droga Św. Jakuba, która stanowiła i nadal stanowi jeden z trzech najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok dróg do Rzymu i Jerozolimy. Sieć dróg prowadzących do Santiago de Compostela oplata niemal całą Europę. W każdym europejskim kraju jest choć niewielki odcinek tej drogi, a najbardziej oddalonymi od celu punktami granicznymi są Trondheim na północy, Talin na północnym-wschodzie i Kijów na wschodzie. Ta sieć pokazuje, że pomimo różnic kulturowych, religijnych, gospodarczych i innych, zaistniały dawniej, a dziś są kontynuowane międzynarodowe połączenia, spajające tkankę społeczną. Tego typu sieci międzyludzkie istnieją nie tylko w dużym formacie. Tak naprawdę żyjemy w bardzo gęstej pajęczynie światowego dziedzictwa, którego podstawą są „małe”, lokalne sieci. Ich odkrywanie czy popularyzowanie to bardzo wdzięczna praca, coraz częściej wykonywana przez pasjonatów doceniających jej rolę, przede wszystkim w odnawianiu i utrwalania poczucia lokalnych wspólnot. Tylko wspólnie możemy zbudować coś co zostanie nazwane w przyszłości naszym szlakiem dziedzictwa. Jednak przyszłość buduje się w teraźniejszości na podstawie dorobku przeszłości. I o tym nierozerwalnym połączeniu trzeba pamiętać. Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasło przewodnie brzmi „Szlaki, sieci, połączenia” chcemy zorganizować konferencję, podczas której pokażemy, opiszemy i podyskutujemy na temat tego z czego składa się nasza lokalna sieć dziedzictwa oraz wskażemy metody jej okrywania. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na elementy składowe poszczególnych społeczności zarówno te etniczne, narodowościowe, religijne i kulturowe . To one składają się na barwną mozaikę społeczną Polski, o której należy pamiętać, honorować i wykorzystywać ją. Poprzez przygotowane i wygłoszone referaty chcemy także wyznaczyć nowe kierunki działania na podjętej ścieżce, lub utwierdzić się w przekonaniu, że obecne działania są właściwe, aby odzyskać dla lokalnych społeczności to co najważniejsze, czyli własną tożsamość.


Całkowity koszt projektu: 3650,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3150,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł
 Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: Suchedniowska Biesiada Muzyczna

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu Suchedniowskiej Biesiady Muzycznej z udziałem zespołów ludowych z
wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego. Miejscem biesiady będzie scena letnia Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica". Wydarzenie będzie skierowane do wszystkich mieszkańców regionu niezależnie od wieku i płci. Odbiorcami będą ludzie, którzy lubią muzykę biesiadną, a także przeboje z okresu PRL-u, lokalne jedzenie oraz dobrą zabawę taneczną. Biesiada zostanie zorganizowana w plenerze, na scenie wystąpi zaproszony zespół, który wykona wcześniej opracowany program muzyczny. Zostanie zorganizowane miejsce do tańca oraz bufet, gdzie będzie można skosztować lokalnych specjałów kulinarnych. Biesiada zostanie poprowadzona przez parę konferansjerów, którzy wprowadzą atmosferę wspólnej zabawy. Ważnym punktem w projekcie będzie akcja informacyjno - promocyjna. Powstanie pakiet materiałów promocyjnych, w którym znajdą się plakaty, zaproszenia, identyfikacja graficzna projektu oraz specjalna animacja promująca wydarzenie. Materiały zostaną rozprowadzone po regionie drogą tradycyjną i elektroniczną. W obecnym czasie po pandemii COVID-19 mieszkańcy Suchedniowa potrzebują integracji oraz wspólnej zabawy, aby odbudować relacje i zaufanie społeczne. Taka forma biesiady została sprawdzona w 2023 roku i okazała się sukcesem: bardzo duża frekwencja i zaangażowanie mieszkańców. Projekt jest spójny z innymi działaniami, które podejmuje Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg". Edukacja muzyczna oraz promowanie lokalnego dziedzictwa to główne obszary działalności Stowarzyszenia.


Całkowity koszt projektu: 3800,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2400,00 zł.
 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Turystyki i krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: Mali odkrywcy skarżyskich skarbów

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie dwóch rajdów pieszych i dwóch rajdów rowerowego po szlakach turystycznych Powiatu Skarżyskiego:

Rajdy rowerowe:
1) Suchedniów – koniec ulicy Leśnej – Mostki zalew – Cygańska Kapa – Polana Langiewicza – Zalew Lubianka -
Spacer na Polanę Langiewicza, 21 km.
2) Dąb Bartek – najwspanialsze drzewo w Polsce – Świnia Góra – rezerwat Dalejów - Zakrucze - Suchedniów, 19 km.

Rajdy piesze:
1) Wzdłuż Kamiennej przez rezerwat Rydno ok. 15 km.
Wąchock – Góra Św. Rocha - Marcinków – Michałów - Rezerwat Rydno – rzeka Kamienna – ulica piękna w Skarżysku-Kamiennej
2) Rezerwat Barcza – Góra Czostek – Punkt widokowy w Klonowie – nowa ścieżka edukacyjna przez ŚPN nad zalew w Wilkowie ok 16 km.

Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Jest to przewodnik zarówno turystyki pieszej, jak rowerowej. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Powiatu Skarżyskiego - wszystkich gmin. Miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Dostęp do zadania będzie bezpłatny. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane.


Całkowity koszt projektu: 3900,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2400,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2400,00 zł.
 


 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Edukcja kulturalna 2024

Nazwa własna zadania: Letnia Akademia Muzyczna. Suchedniowski Jam Session

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na organizacji Letniej Akademii Muzycznej pod nazwą "Suchedniowski Jam Session". W ramach akademii odbędą się tygodniowe, muzyczne warsztaty dla różnych grup wiekowych: wokalne w tym śpiewu białego, gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych oraz perkusyjne. Zajęcia poprowadzą zaproszeni, wykwalifikowani instruktorzy. Warsztaty będą odbywały się przez sześć godzin dziennie, uwzględniając przerwy na posiłek, który zapewni organizator. Na Akademię zostaną zaproszone grupy muzyczne, działające w Suchedniowie: Studio Piosenki SOK "Kuźnica", Suchedniowska Orkiestra Dęta, Chór "Senior", Chór "Sonatina", Zespół Pieśni i Tańca "Skokotliwi" oraz Zespół Śpiewaczy "Michniowianie". Po zakończeniu warsztatów odbędzie się koncert finałowy w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica", na którym uczestnicy zaprezentują efekty pracy warsztatowej oraz połączą siły, śpiewając wspólnie jedną wybraną piosenkę.

Całkowity koszt projektu: 41480,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 33080,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: Wniosek złożony, w trakcie rozpatrywania przez Organizatora.
 


 

Organizator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program realizowany przez Fundację Civis Polonus"

Nazwa programu: "Równać Szanse 2023", Konkurs "Małe Granty"

Nazwa własna zadania: "Mosty do świata mody" 

Syntetyczny opis zadania: Osią projektu będą fotografia i moda. Uzestnicy zaplanują pięć sesji fotograficznych związanych ze swoimi zainteresowaniami, takimi jak sport, wędkowanie, ulubione miejsca czy nawiązania do historii Suchedniowa. Ważnym elementem będzie zaangażowanie odpowiednich przestrzeni do sesji oraz stylizacja modeli i modelek - samych uczestników. W projekt zaangażuje się dwóch lokalnych fotografów, którzy wykonają zdjęcia, stylista fryzur i makijażu, którzy pomogą w przygotowaniach do sesji i pokazów, ale również przeprowadzą warsztaty ze swoich dziedzin skierowane do uczestników. Kolejnym działaniem będzie organizacja pokazu mody w plenerze na jednym z suchedniowskich mostów. Młodzież chce nawiązać kontakt z lokalną projektantką Kamilą Suwałą - firma "ZUZU fashion is our passion" i na bazie jej kolekcji ubrań i dodatków zorganizować pokaz mody na jednym z suchedniowskich mostów. Pokaz również zostanie uwieczniony na fotografiach. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia finałowego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Odbędzie się wernisaż wystawy wykonanych fotografii oraz kolejny pokaz mody z dress code wymyślonym przez uczestników. Wartością dodaną będą kompetencje społeczne jakie zdobędą młodzi ludzie, pewność siebie oraz świadomość własnych możliwości. Obecnie grupa, która działa w wakacje i chce kontynuować modowo-fotograficzną przygodę liczy 10 osób. Zakładamy, że docelowo grupa będzie liczyła około 20 osób. Koordynatorka projektu, liderka wśród młodzieży, nauczycielka Anita Sołkiewicz będzie spotykała się z nimi w SOK "Kuźnica" na początku prac koncepcyjnych raz na dwa tygodnie, później w zależności od aktualnych potrzeb częściej. Dodatkowo założona zostanie grupa na na komunikatorze społecznościowym, która umożliwi stały kontakt i reagowanie na bieżące sprawy. Uczestnicy będą mieli za zadanie samodzielnie wymyślić tematy sesji i pokazów oraz odpowiednio je zaaranżować. Ważnym elementem ich działań będzie również promocja wydarzeń w środowisku lokalnym.

Całkowity koszt projektu: 12000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 12000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 12000,00 zł.
 


 

PROJEKTY 2023

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Nazwa własna zadania: "W zaczarowanym lesie". Sesje i wystawa fotograficzna atrakcji przyrodniczych okolic Suchedniowa 

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w kilku lokalizacjach Nadleśnictwa Suchedniów i terenów przyległych. Powstanie także wystawa, która będzie prezentowana w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica". Zadanie jest kierowane do młodzieży: 7-8 klasa szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, mieszkającej w Gminie Suchedniów i okolicach, przy wsparciu dorosłych i doświadczonych fotografów. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu 10 sesji fotograficznych z udziałem modeli w leśnej scenerii rezerwatów, kamieniołomów czy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Fotografie wykonywane będą zarówno przez profesjonalnych fotografów z Klubu Fotograficznego działającego przy SOK "Kuźnica", jak również młodzież, która zgłosi się do projektu. Modelami będzie młodzież w aranżacjach wymyślonych przez siebie i uzgodnionych z fotografem. Lokalizacje Sesji to: Rezerwat "Świnia Góra", Rezerwat "Dalejów", Rezerwat "Kamień Michnowski", Rezerwat "Wykus", Rezerwat "Góra Sieradowska", Kamieniołom "Kopulak", Kamieniołom Gębury tzw. Oczy Ziemi, Burzący Stok, Brama Piekielna, Cygańska Kapa i Biały Kamień. W okresie wakacji odbędą się również trzy warsztaty fotograficzne dla młodzieży poprowadzone przez Mariusza Łężniaka - znanego kieleckiego fotografa. Warsztaty plenerowe będą przygotowywały osoby chętne do pracy podczas planowanych sesji. Warsztaty będą również otwarte dla osób chcących spróbować swoich sił w sztuce fotografii lub pogłębić swoją wiedzę niezależnie od planowanych wydarzeń. Zgromadzony materiał podczas sesji będzie wykorzystany podczas wystawy "W zaczarowanym lesie. atrakcje przyrodnicze Suchedniowa i okolic". Wernisaż wystawy planowany jest na wrzesień, a finisaż na grudzień, podczas którego odbędzie się promocja kalendarza ściennego na 2024 rok, w którym znajdzie się 12 najlepszych ujęć. Całość projektu zakończy się wspólnym świętowaniem z młodzieżą - wyjście na pizzę. Spotkanie będzie okazją do podziękowań i ewaluacji projektu.

Całkowity koszt projektu: 5600,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 5040,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -
 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wydarzenia

Nazwa własna zadania: "XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Syntetyczny opis zadania: Konkurs odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w sali widowiskowej. Wydarzenie kierowane jest
do młodzieży oraz osób dorosłych z całej Polski, którzy pasjonują się teatrem i recytacją. Zadanie będzie polegało na organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz wydarzeń towarzyszących. Przedsięwzięcie będzie miało charakter artystyczno-edukacyjny. Turniej ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji i literackiego dziedzictwa regionu. Udział w wydarzeniu wzmocni zainteresowanie uczestników polską literaturą emigracyjną i pozwoli skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób. Wydarzenie będzie trwało przez dwa dni i będą towarzyszyły mu różne imprezy artystyczne. Na zakończenie odbędzie się Koncert Laureatów, rozdanie nagród i występ zespołu wykonującego poezję śpiewaną. Wydarzenie wpisuje się w hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa "ŻYWE DZIEDZICTWO -
TRADYCJE OD POKOLEŃ". W tym przyypadku będą to polskie tradycje językowe, które powstawały w trudnych warunkach emigracji.


Całkowity koszt projektu: 3750,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -
 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wydarzenia

Nazwa własna zadania: "Artystyczne dusze - Suchedniowskie Rody - Zegadłowie"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego (wystawy) będą:
1) Uczestnicy wernisażu wystawy: „Artystyczne dusze”. Suchedniowskie Rody - Zegadłowie  – minimum 150 osób: członkowie rodziny Zegadłów, regionaliści, uczniowie suchedniowskich szkół, historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczasowych projektów, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
2) odbiorcy wystawy podczas trzymiesięcznego okresu jej trwania, minimum 500 osób, w tym: osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, niezależnie od wieku, płci czy reprezentowanej grupy społecznej.
3) odbiorcami projektu będą także osoby, które nie zobaczą wystawy osobiście, będące odbiorcami lokalnych i regionalnych mediów, gdzie zostanie zamieszczona realacja z wystawy „Artystyczne dusze – Suchedniowskie Rody - Zegadłowie”. Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. „Artystyczne dusze - Suchedniowskie Rody - Zegadłowie”. Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, które miała wpływ na historię lokalną Suchedniowa. Ród Zegadłów wchodził w skład osobowy Zarządu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, region wschodni. Trzy pokolenia tej rodziny zajmowały się tworzeniem sztuki naiwnej znanej w całej Europie. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 11 listopada 2023 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Czas trwania wystawy to 3 miesiące. Forma wystawy to plansza ze zdigitalizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego, a czasem również kraju. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym, a tym razem również artystycznym. Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa. Jest to kolejna wystawa z cyklu „Suchedniowskie Rody”.


Całkowity koszt projektu: 4125,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3475,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 3475,00 zł
 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: "Odkrywamy bajkowe Ponidzie. Rajdy piesze i rowerowe po województwie świętokrzyskim"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie 2 rajdów rowerowych po trasach świętokrzyskiego Green Velo i 2 rajdach pieszych po szlakach turystycznych Ponidzia.

Trasy rowerowe:

1) Końskie - Sielpia - Grzymałków - Skoki ok. 40 km.
2) Skoki - Malmurzyn - Oblęgorek - Bobrza - Chełmce - Pałac Tarłów w Podzamczu - Kielce ok. 45 km.

Trasy piesze po szlakach Ponidzia:

1) Spod wiszącej sosny do Pińczowa ok 16,5 km Sosna w Wełeczu - Grochowiska - Rezerwat Pieczyska - Góra
Świętej Anny - Pińczów Zwiedzanie Pińczowa/Muzeum.
2) Krzyżanowice - Garb Krzyżanowicki - Gacki - Rezerwat Grabowiec - Marzęcin - Wełecz - Busko ok. 17 km.

Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchedniów, miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Dostęp do zadania będzie bezpłatny. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane. Poniedzie kraina rzadko penetrowana przez grupy młodzieży z północy województwa, a bardzo piękna i ciekawa. Ponidzie to równiny, pagórki i lessowe wąwozy. To tereny bogate w złoża gipsu i źródła siarczano-słonych wód mineralnych. To kolorowe lasy i niezwykłe rezerwaty ze stepową roślinnością. To również przydrożne świątki, kapliczki i krzyże, prastare miasta i wsie: uzdrowiskowe Busko – Zdrój, malowniczy Pińczów, królewska Wiślica czy bajkowy Pacanów. Ale przede wszystkim rzeka Nida. Jej malownicze zakola, starorzecza i piękne łęgi stanowią największą atrakcję regionu.


Całkowity koszt projektu: 5500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 3000,00 zł
 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: "Gry bez prądu"

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na organizacji cyklu spotkań animacyjno-edukacyjnych z "grami bez prądu" bazujących na
lokalnym pasjonacie gier planszowych Michale Pajku. Wydarzenia w projekcie będą poprzedzone akcją promocyjną w mediach społecznościowych oraz w szkołach podstawowych w Powiecie Skarżyskim. Spotkania będą odbywały się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica".Ppoprowadzi je ekspert i pasjonat gier planszowych Michał Pajek. Finałem projektu będzie duży turniej "gier bez prądu" o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Wstęp na wszystkie spotkania i turniej finałowy będzie wolny i bezpłatny. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy powiatu skarżyskiego chętni do grania w planszówki. Projekt obejmuje wszystkie grupy wiekowe od kilkuletnich dzieci po osoby w wieku senioralnym oraz rodziny, które chcą wspólnie z dziećmi spędzić czas na dobrej zabawie połączonej z animacją i edukacją. Seniorzy dla których gry planszowe stanowią dobre ćwiczenia umysłu. Dzieci i młodzież szkolna ciekawa świata z żyłką rywalizacji. Organizator - Stowarzyszenie "Kużniczy Krąg" z partnerstwem Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.


Całkowity koszt projektu: 3710,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2968,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -
 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Turystyki i krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: "Dzieci na szlakach Powiatu Skarżyskiego"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie trzech rajdów pieszych i jednego rajdu rowerowego po szlakach turystycznych Powiatu Skarżyskiego: Rajd rowerowy Suchedniów - Wykus - Cygańska Kapa - Biały Kamień - Mostki 20-25 km. Rajdy piesze: 1) Bliżyn Zalew - Brama Piekielna - Rezerwat Dalejów - Barania Góra - Kopcie ok. 16 km. 2) Zagórze k. Łącznej - Kamieniołom Bukowa Góra - Bukowa Góra - Polana Obrazik - Psary ok. 11 km (Wstęp do ŚPN). 3) Rędocice - Rezerwat Ciechostowice - Ubyszów - Zalew w Bliżynie ok. 12 km. Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Powiatu Skarżyskiego, miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Dostęp do zadania będzie bezpłatny. Głównym
celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane.


Całkowity koszt projektu: 4200,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed uzależnieniami

Nazwa własna zadania: "Wakacje w Kuźniczym Kręgu #uzależnienia"

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu jest ochrona przed uleganiem uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych w Gminie Suchedniów poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży, edukację historyczną, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą, poznawanie regionu świętokrzyskiego i aktywny wypoczynek. W ramach działania zrealizowano: 20h prelekcji z profilaktyki antyalkoholowej, 4 rodzaje warsztatów, 5 rajdów pieszych, 3 rajdy rowerowe, 1 rajd połączony z nocowaniem na Polanie Wykus, 12 wyjść edukacyjnych, 1 spływ kajakowy po Czarnej Nidzie, 1 rejs statkiem po Wiśle, 2 wyjścia na basen, 6 wyjść na plaże. Wydano również 544 posiłków.


Całkowity koszt projektu: 60000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 10000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł

 


 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed uzależnieniami

Nazwa własna zadania: "Mali odkrywcy świętokrzyskich skarbów #uzależnienia"

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu jest ochrona przed uleganiem uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych w Gminie Suchedniów poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży, edukację historyczną, artystyczną, turystyczno-krajoznawczą, poznawanie regionu świętokrzyskiego i aktywny wypoczynek. W ramach powyższego działania zrealizowano: 10h prelekcji profilaktycznych, 2 rodzaje warsztatów, 2 ogniska w różnych lokalizacjach, 1 wyjście do kina, 5 wyjść do muzeów, 2 wyjścia na basen, 1 trening Ninja Warrior w Akademii Holistycznej, 2 rajdy piesze, spacer połączony ze zwiedzaniem zabytków Bodzentyna i zwiedzaniem klasztoru na Św. Krzyżu.


Całkowity koszt projektu: 13000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 10000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł

 


 

PROJEKTY 2022

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależenieniom i patologiom społecznym

Nazwa własna zadania: "Wakacje w Kuźniczym Kręgu #uzależnienia"

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu jest ochrona przed uleganiem uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych w Gminie Suchedniów poprzez organizację wypoczynku w formie wycieczek, warsztatów, rajdów i innych aktywnych form połączonych z edukacją kulturalną i promocją dziedzictwa lokalnego. Życie w obszarze małomiasteczkowym i wiejskim sprzyja powstawaniu problemów, którym chcemy zapobiec poprzez realizację tego zadania. Nasze działania będą szerzyć wiedzę o destrukcyjnym wpływie uzależnień, pogłębią świadomość dotyczącą szkodliwości spożywania alkoholu, pokażą w jaki sposób można pożytecznie spędzać czas wolny, rozwijać swoje pasje, poprawiając kondycję fizyczną, a także ucząc się poprzez zabawę. Realizacja projektu przyczyni się również do integracji dzieci i młodzieży z Gminy Suchedniów, a także pogłębi więzi z dziećmi z Ukrainy, które zamieszkują teren naszej małej ojczyzny.

Miejsce realizacji: Zadanie będzie realizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego
Grupa docelowa: Dzieci i młodzież z Gminy Suchedniów oraz dzieci ukraińskie mieszkające obecnie w Suchedniowie (grupa 60 osób)
Termin: od 4 lipca do 2 sierpnia 2022 r.
 
Opis działań: 
1. 10 godzin prelekcji z profilaktyki antyalkoholowej 
2. 6 rajdów pieszych i 2 rowerowe. 
3. 10 wycieczek po atrakcjach turystycznych województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego. 
4. spływ kajakowy po Czarnej Nidzie. 
5. Turniej paintball‘a . 
 

Całkowity koszt projektu: 54500,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 47500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: Wniosek złożony. W trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.

Nazwa własna zadania: "Rajdy piesze i rowerowe po województwie świętokrzyskim"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie 2 rajdów rowerowych i 2 pieszych po szlakach turystycznych Województwa Świętokrzyskiego:
1) rowerem - Pawłów - Pokrzywianka obok zalewu Wióry widokową trasą do Nowej Słupi - Św. Katarzyna - razem około 40 km.
2) rowerem "Wokół Końskich" Stara Kuźnica - Końskie - Skałki Piekło - Gatniki - Sielpia i Maleniec ze zwiedzaniem tam zakładu. Trasa będzie liczyła 35 - 40 km.
3) piechotą: Dobrzeszów - Góra Dobrzeszowska - Kuźniaki - Góra Perzowa i grota Rozalii - Góra Siniewska z punktem
widokowym - rezerwat Barania Góra - Oblęgorek - ok. 20 - 21 km.
4) piechotą: Bocheniec - Most nad Wierną Rzeką - Góra Czubatka - rezerwat MiIechowy - jaskinia Piekło Milechowskie - Miedzianka - ok. 18 km.

Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchedniów, miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane. Większość dzieci była już nad Morzem Bałtyckim czy w Tatrach, a nie była na Miedziance czy w Końskich.

Koszt całkowity: 7100,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 4500,00 zł

 


 

Organizator: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: "XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji "XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" oraz wydarzeń towarzyszących. Przedsięwzięcie będzie miało charakter artystyczno-edukacyjny. Turniej ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji, muzyki oraz teatru. Udział w wydarzeniu wzmocni zainteresowanie uczestników polską literaturą emigracyjną i pozwoli skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób. Wydarzenie będzie trwało przez 2 dni i będą towarzyszyły mu róźne imprezy artystyczne. Na zakończenie odbędzie się Koncert Laureatów i rozdanie nagród. Wydarzenie wpisuje się w hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa "Złączeni Dziedzictwem".

Koszt całkowity: 2900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2500,00 zł

 


 

Organizator: Województwo Świętokrzyskie

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury - wydarzenie

Nazwa własna zadania: "Pod Powstańczym Sztandarem. Suchedniowskie Rody - Barzykowscy"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica”. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego (wystawy) będą:
1) Uczestnicy wernisażu wystawy: „Pod Powstańczym Sztandarem. Suchedniowskie Rody - Barzykowscy”. – minimum 150 osób: członkowie rodzin Barzykowskich, Wędrychowskich, Ostachowskich, regionaliści, uczniowie suchedniowskich szkół, historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie zrealizowanych projektów, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
2) odbiorcy wystawy podczas trzymiesięcznego jej trwania, minimum 500 osób, w tym: osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów oraz regionu, niezależnie od wieku, płci czy reprezentowanej grupy społecznej.
3) odbiorcami projektu będą także osoby, które nie zobaczą wystawy osobiście, będące odbiorcami lokalnych i regionalnych mediów.

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. „Pod Powstańczym Sztandarem. Suchedniowskie Rody - Barzykowscy”. Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, które miały wpływ na historię lokalną Suchedniowa. Ród Barzykowskich wchodził w skład osobowy Zarządu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, region wschodni. Jej członkowie czynnie brali udział w organizacji oddziałów podczas Powstania Styczniowego. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 11 listopada 2022 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Czas trwania wystawy to 3 miesiące. Forma wystawy to plansza ze zdigitalizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny.  
Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego, a czasem również kraju. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym. Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji oraz dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Jest to kolejna wystawa z cyklu „Suchedniowskie Rody”. Pierwsza pt. „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” - Rodzina Ostachowskich swoje otwarcie miała w maju 2018 r. Została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców Suchedniowa oraz regionu. Wystawa była dodatkowo prezentowana w WDK Kielce, MOK Olkusz oraz Sejmie RP. Druga wystawa pod tytułem: „Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie Rody – Miernikowie”, cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem. Kolejna wystawa „Magiczne młynarstwo”. Suchedniowskie Rody – Tumulcowie powstała w 2020 roku w trudnych czasach pandemii COVID -19. Jej wernisaż musiał odbyć się online, wystawa przez cały czas jest dostępna w Internecie. W 2021 roku przyszedł czas na rodzinę kieleckich profesorów z rodu Piastów wywodzących się z Suchedniowa, która również jest dostępna w internecie. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” podjęło również współpracę z Zeszytami Suchedniowskimi - Historia i co rok począwszy od 2021 roku każda wystawa będzie publikowana w zeszytach – o Rodzinie Ostachowskich można przeczytać w zeszycie 5/2021.

Całkowity koszt projektu: 3250,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2925,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2500,00 zł

 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Turystyki i krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: "Powiat Skarżyski - dwa dni to za mało"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (w miesiącu lipcu) w formie czterech rajdów pieszych po szlakach turystycznych Powiatu Skarżyskiego. Trasa I: Zdobywamy najwyższy szczyt Mazowieckiego Hucisko - Góra Altana - Rezerwat Ciechostowice - Gostków - Bliżyn Zalew ok. 14km. Trasa II: Wokół Leśnych Ech: Rezerwat Barcza - Pasmo Klonowskie - Klonów i punkt widokowy - Bukowa Góra - Zagórze koło Łącznej ok. 15km. Trasa III: Nad Kamienną: Wąchock - Marcinków - Michałów - rezerwat Rydno - rzeka Kamienna - Skarżysko ok. 15km. Trasa IV: Piekielne skały i dinozaury Skałki Piekło Niekłańskie - rezerwat Gagaty Sołtykowskie ok. 13km. Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek przy każdej wycieczce. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Powiatu Skarżyskiego, miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane. Większość dzieci była już nad Morzem Bałtyckim czy w Tatrach, a nie była w Rezerwacie Skałki pod Niełkaniem czy Rydno. Pragniemy zaciekawić, pokazać i propagować lokalne szlaki i rezerwaty w Powiecie Skarżyskim. Dodatkowo piesze wycieczki wpływają korzystnie na nasze samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wędrówka jest zarówno formą rekreacji, jak i sportem, podczas którego można odkryć nowe miejsca i kontemplować otaczający nas świat... Taka forma spędzania czasu przez dzieci w okresie wakacji będzie również możliwa w czasie pandemii COVID-19.

Całkowity koszt projektu: 6320,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: Wniosek złożony. W trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Rodzaj zadania publicznego: z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: "Kino letnie z gwiazdą"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie pt. "Kino letnie z gwiazdą" będzie polegało na zorganizowaniu pięciu zewnętrznych seansów filmowych na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w okresie od czerwca do sierpnia oraz zaproszenie gwiazdy kina polskiego na spotkanie przed filmem. Organizacja projekcji filmowych planowana jest na zewnątrz po zapadnięciu zmroku. Grupą docelową będą mieszkańcy Powiatu Skarżyskiego w wieku od 18 lat, miłośnicy kina polskiego i zagranicznego. Każdy film będzie poprzedzony krótkim wprowadzeniem w tematykę, natomiast po zakończeniu seansu będziemy zachęcali uczestników do dyskusji. Jeden seans kina letniego będzie wyjątkowy, ponieważ zaprosimy na niego gwiazdę kina polskiego. Przed projekcją odbędzie się spotkanie według wcześniej ułożonego scenariusza oraz panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań przez publiczność. Kino letnie to znakomita alternatywa dla kina tradycyjnego możliwa do przeprowadzenia w czasach pandemii - będzie funkcjonowało na zewnątrz. Taka formuła doskonale sprawdziła się w ubiegłym roku. Realizowany w 2021 projekt: "Kino na leżakach" przyciągnęło bardzo dużo zainteresowanej publiczności z terenu Powiatu Skarżyskiego. Prezentowane filmy nie będą nowościami, lecz klasykami danego gatunku wypożyczonymi od oficjalnych dystrybutorów filmowych. Pomimo tego, że kino jest miejscem, w którym teoretycznie nie podejmujemy żadnej aktywności, to przeżywamy w nim miliony przygód. Wiele filmów zmusza nas do myślenia i rozwija w nas zdolność analitycznego, logicznego myślenia przyczynowoskutkowego. Kino przyczynia się do rozwoju osobowości, jest źródłem wzniosłych przeżyć estetycznych i duchowych. Kino posługuje się specyficznym językiem, który pozwala docierać do ludzi rożnych kultur. Kino jako środek przekazu może pełnić funkcje wychowawcze, jest niezwykle czułym instrumentem zdolnym odczuwać znaki czasu, które czasem wymykają się nieuważnemu obserwatorowi, czyli jest nośnikiem wartości duchowych i kulturowych. Kino daje nam możliwość zanurzenia się w zupełnie innym od naszego świecie. I właśnie za to je kochamy.

Całkowity koszt projektu: 4050,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2990,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: Wniosek złożony. W trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

 


 

 

PROJEKTY 2021

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nazwa Programu: Infrastruktura kultury

Nazwa własna zadania: "Niech gra... Suchedniowska Orkiestra Dęta"

Syntetyczny opis zadania: Suchedniowska Orkiestra Dęta kontynuuje tradycję fabrycznej Orkiestry Dętej założonej na przełomie XIX i XX wieku. W swojej ponad 120 letniej działalności konsekwentnie propaguje kulturę muzyczną, uzdolnienia i zamiłowania artystyczne do gry na instrumentach dętych. Zadanie będzie polegało na doposażeniu suchedniowskiego zespołu w instrumenty dęte drewniane i blaszane. Instrumenty drewniane takie jak: dwa flety, dwa klarnety, trzy saksofony altowe, saksofon tenorowy i sakshorn barytonowy. Instrumenty blaszane: cztery trąbki, puzon i tuba. Dodatkowo zostaną zakupione akcesoria dla orkiestry: stojaki pod instrumenty i metronom. Suchedniowska Orkiestra Dęta obecnie przechodzi zmianę pokoleniową, do zespołu doszło wielu nowych członków, m.in. dzieci i młodzież. Powiększenie składu osobowego orkiestry wymusza zakup nowych, brakujących instrumentów oraz wymianę starych, zużytych na nowe.

Całkowity koszt projektu: 64200,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 51360,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 20000,00 zł

 


 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Nazwa zadania publicznego: zadanie publiczne z zakresu kultury

Nazwa własna zadania: "Gędzi Chór w hołdzie poecie - koncert w 130 rocznicę urodzin oraz 80 rocznicę śmierci Jana Gajzlera"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polega na organizacji koncertu zespołu Gędzi Chór z utworami do tekstów suchedniowskiego poety Jana Gajzlera. Koncert będzie hołdem złożonym poecie w 130 rocznicę urodzin oraz 80 rocznicę śmierci. Rocznice te przypadły kolejno 4 maja 2021 r. i 6 kwietnia 2020 r., jednak z powodu zaostrzonych przepisów sanitarnych związanych z pandemią Covid-19, nie było możliwe zorganizowanie żadnych uroczystości w tych terminach. Wydarzenie odbędzie się 18 września 2021 r. tuż po zakończeniu V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Jak smakuje wolność? – kuchenne opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości”. Gościem specjalnym będzie Pan Michał Kazimierz Gajzler – wnuk poety, który podczas konferencji wygłosi referat pt. „Relacja z badań nad genealogią Gajzlerów, ze szczególnym uwzględnieniem suchedniowskiego poety Jana Gajzlera”. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania poezją suchedniowskiego poety - Jana Gajzlera, przypomnienie jego postaci i przybliżenie twórczości twórcy zwanego piewcą ziemi świętokrzyskiej.  

Wnioskowana kwota dotacji: 2500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2500,00 zł

 


 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Nazwa zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami.

Nazwa własna zadania: "Siła muzyki #uzależnienia"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie oraz w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w okresie od 2 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Jest skierowane do 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Suchedniów. Celem realizacji projektu jest ochrona przed uleganiem uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych w Gminie Suchedniów poprzez organizację warsztatów muzycznych, koncertów, wyjazdów do kieleckiej filharmonii dla dzieci i młodzieży, edukację muzyczną, rozwijanie zainteresowań wokalnych i instrumentalnych oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych. Życie na obszarze małomiasteczkowym i wiejskim sprzyja powstawaniu problemów, którym chcemy zapobiec poprzez realizację tego zadania. Nasze działania będą szerzyły wiedzę o destrukcyjnym wpływie uzależnień, pogłębiały wiedzę dotyczącą szkodliwości spożywania alkoholu, pokażą także w jaki sposób można pożytecznie spędzać czas wolny i rozwijać swoje pasje. Przyczyni się również do integracji dzieci i młodzieży z Gminy Suchedniów w dobie pandemii, która negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie.

W ramach realizacji zadania planowane są:

1. prelekcje z profilaktyki antyalkoholowej (10 godzin)
2. warsztaty wokalno – instrumentalne
3. Koncert Mikołajkowy młodych artystów
4. wyjazdy do Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 
5. konkurs wiedzy na temat uzależnień i zapobiegania nałogom

Wnioskowana kwota dotacji: 15300,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 15000,00 zł

 


 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Nazwa zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami.

Nazwa własna zadania: "Energetyczne wakacje bez używek"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji półkolonii pt. „Energetyczne wakacje bez używek” dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchedniów, w ramach których odbędzie się pięć wycieczek krajoznawczych, cztery rajdy piesze, trzy wyjazdy do aquaparku oraz sześć prelekcji z profilaktyki przeciw uzależnieniom.

Wycieczki krajoznawcze: 1. Szydłów - zwiedzanie zamku, murów obronnych miasta, synagogi i kościołów oraz zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 2. Kurozwęki - zwiedzanie pałacu, przejazd po safari oraz przejście przez labirynt z kukurydzy, Rytwiany - zwiedzanie kościoła i klasztoru. 3. Ćmielów - zwiedzanie Muzeum Porcelany oraz warsztaty /wykonanie porcelanowej róży/. 4. Pałac w Radziejowicach - zwiedzanie. 5. Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni - zwiedzanie oraz warsztaty „Dawne gry i zabawy ludowe”, Chęciny - zwiedzanie zamku.

Rajdy piesze: 1. Bodzentyn - Łączna. 2. Suchedniów – Bliżyn. 3. Gagaty Sołtykowskie – Niekłań. 4. Skarżysko-Kamienna – Wąchock.

Wyjazdy do aquaparku: 1. Baseny Tropikalne – Bińkowski Resort. 2. Termy w Mszczonowie. 3. Pływalnia Rawszczyzna.

Prelekcje z profilaktyki antyalkoholowej przeprowadzi Zenon Juchniewicz. Odbędzie się sześć godzinnych spotkań na temat zagrożeń jakie niesie picie alkoholu i zażywanie innych używek.  Projekt zostanie zrealizowany w okresie 19–23 i 26-30 lipca 2021 r. Miejscem organizacji półkolonii, prelekcji oraz zbiórek przed wyjazdem i powrotów będzie Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie.

Celami projektu są organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, edukacja kulturalna związana z regionem, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych, ochrona przed uleganiem uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych. Życie na obszarze wiejskim i małomiasteczkowym sprzyja powstawaniu problemów, którym chcemy zapobiec poprzez realizację tego zadania. W czasie trwania półkolonii będziemy szerzyli wiedzę o destrukcyjnym wpływie uzależnień, szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania innych używek. Pokażemy także w jaki sposób można pożytecznie i aktywnie spędzać czas wolny. Uczestnictwo w półkoloniach przyczyni się również do integracji dzieci, które jest niezwykle ważne w czasach pandemii.

Wnioskowana kwota dotacji: 10000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł

 


 

Organizator: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Nazwa programu: Wakacyjna AktywAKCJA

Nazwa własna zadania: "Las tajemnic. Góry przygód"

Syntetyczny opis zadania: Projekt będzie polegał na zorganizowaniu czasu wolnego w okresie od 16 do 27 sierpnia dla dzieci i młodzieży - mieszkańców wsi Michniów. Celem zadania będzie pokazanie walorów turystycznych najbliższej okolicy - Góry Świętokrzyskie w sposób aktywny i kreatywny. Chcemy zorganizować cykl rajdów pieszych i rowerowych z elementami edukacji przyrodniczej i historycznej, spotkanie z dietetykiem, podczas którego będzie można spróbować smacznych i zdrowych przekąsek, bieg przełajowy o Puchar Sołtysa Michniowa oraz wycieczki połączone z warsztatami artystycznymi.

Planowane atrakcje dla dzieci i młodzieży z Michniowa:

16 sierpnia - Rajd rowerowy z Michniowa do dawnego leśnego kamieniołomu zwanego potocznie „Oczy Ziemi” połączony z ogniskiem, trasa około 20 km.

17 sierpnia - Wyjazd na Baseny Tropikalne Binkowski w Kielcach.

18 sierpnia - Rajd pieszy z Michniowa do źródła Burzący Stok połączony z ogniskiem, trasa około 12 km.

19 sierpnia – Wyjście do kina „Kuźnica” w Suchedniowie oraz plażowanie nad suchedniowskim zalewem.

20 sierpnia – Zawody w biegach przełajowych o Puchar Sołtysa Michniowa na terenie wsi Michniów.

23 sierpnia – Rajd Rowerowy z Michniowa do Bramy Piekielnej połączony z ogniskiem.

24 sierpnia – Wycieczka do Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej połączony z warsztatem historycznym. Plażowanie nad zalewem na Rejowie.

25 sierpnia – spotkanie z dietetykiem w Agroturystyce GreenVit oraz degustacja zdrowych przekąsek. Plażowanie nad zalewem w Mostkach.

26 sierpnia – Wycieczka do Szkoły wrażliwości w Kapkazach połączona z warsztatem artystycznym.

27 sierpnia - Wycieczka do średniowiecznego miasta Szydłów i zamku Krzyżtopór.

Wnioskowana kwota dotacji: 5000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Województwo Świętokrzyskie

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury - WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: "Apetyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody - Piastowie"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Celem zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. "Apetyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody - Piastowie". Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, która miała wpływ na lokalną historię, czyli wątki obyczajowe, droga awansu społecznego od rolników we wsi Kruk aż do tytułów profesorskich. Wstęp na wystawę będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" w ramach imprezy okolicznościowej "Kuźnica-Miastu" z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wystawa będzie dostępna przez okres 3 miesięcy, a jej formę będzie stanowiły plansze ze zdigitalizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny.

Bezpośrednimi odbiorcami wystawy będą:

  1. Uczestnicy wernisażu wystawy "Apetyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody - Piastowie" - członkowie rodzin Piastów, regionaliści, uczniowie suchedniowskich szkół, historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem "Kuźniczy Krąg" w zakresie realizowanych dotychczas projektów, a także zaproszeni goście w osobach przedstawicieli lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
  2. Odbiorcy wystawy podczas trzymiesięcznego okresu jej dostępności, w tym osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, niezależnie od wieku, płci czy reprezentowanej grupy społecznej.
  3. Odbiorcami projektu będą także osoby, które nie zobaczą wystawy osobiście, lecz za pośredictwem lokalnych i regionalnych mediów.

Jest to kolejna wystawa z cyklu "Suchedniowskie Rody". Pierwsza pt. "Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa" miała otwarcie w maju 2018 roku. Cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Suchedniowa oraz regionu. Wystawa pt. "Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie Rody - Miernikowie" cieszyła się niemniejszą popularnością i pozostaje w orbicie zainteresowań Muzeum Historii Kielc. Kolejna wystawa pt. "Magiczne młynarstwo. Suchedniowskie Rody - Tumulcowie" powstała w roku 2020 w trudnych czasach pandemii Covid-19. W związku z tym jej wernisaż musiał odbyć się w formie online. Wystawa ta przez cały czas jest dostępna w Internecie m.in. na stronie SOK "Kuźnica" w Suchedniowie. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym. Chcemy unaocznić jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji oraz dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Wnioskowana kwota dotacji: 2500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Nazwa własna zadania: "Powiat skarżyski - jeden dzień to za mało"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w formie czterech
rajdów pieszych po szlakach turystycznych Powiatu Skarżyskiego. Trasa I: Rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem - rezerwat Gagaty Sołtykowskie" w Wólce Plebańskiej. Szlak szerwony - fragment Piekielnego Szlaku, odcinek liczy około 13 km. Trasa II: Skarżysko-Kamienna - Wąchock - szlak czerwony (około 18 km). Trasa III: Łączna - Bukowa Góra - Bodzentyn - szlak zielony (około 17 km). Trasa IV: Suchedniów - Piekło Dalejowskie- Zalew Bliżyn - szlak czarny (około 15 km). Dzieci i młodzież na każdej trasie będą pod opieką wychowawców oraz profesjonalnego przewodnika świętokrzyskiego, zapewniony będzie transport na początek i koniec szlaku oraz jeden posiłek. Przewodnik Michał Jagodziński przekaże wiedzę merytoryczną oraz poprowadzi grupę. Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży, mieszkańców Powiatu Skarżyskiego, miłośników pieszych wędrówek oraz przyrody i geologii. Dostęp do zadania będzie bezpłatny. Głównym celem rajdów będzie pokazanie młodym ludziom walorów turystycznych najbliższej okolicy, które bardzo często są im nieznane. Większość dzieci była już nad Morzem Bałtyckim czy w Tatrach, a nie była w "Rezerwacie Skałki pod Niekłaniem". Pragniemy zaciekawić, pokazać oraz propagować lokalne szlaki i rezerwaty w Powiecie Skarżyskim. Dodatkowo piesze wycieczki wpływają korzystnie na nasze samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wędrówka jest doskonałą formą rekreacji, podczas której można odkrywać nowe miejsca i kontemplować otaczający nas świat… Taka forma spędzania czasu przez dzieci i młodzież w okresie wakacji będzie również możliwa w czasie pandemii COVID-19.

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 3000,00 zł

 


 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna zadania: "Kino letnie na leżakach"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie pt. "Kino letnie na leżakach" będzie polegało na organizacji pięciu zewnętrznych seansów filmowych na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w sierpniu i wrześniu 2021 r. oraz zakupieniu w tym celu 30 leżaków dla widzów kinowych. Projekcje filmowe planowane są na zewnątrz po zapadnięciu zmroku. Grupą docelową będą mieszkańcy powiatu skarżyskiego w wieku od 18 lat, miłośnicy kina polskiego i zagranicznego. Każdy film będzie poprzedzony krótkim wprowadzeniem w jego tematykę, natomiast po zakończeniu seansu będziemy zachęcali uczestników do dyskusji. Kino letnie to znakomita alternatywa dla kina tradycyjnego, możliwa do przeprowadzenia w czasie pandemii. Pragniemy stworzyć nową ofertę kulturalną, która nie występuje w okolicy. Prezentowane filmy nie będą nowościami, lecz klasykami danego gatunku wypożyczonymi od oficjalnych dystrybutorów filmowych. Członkowie Stowarzyszenia "Kuźniczy Krąg" od dawna myśleli o zorganizowaniu w przestrzeni Suchedniowa "kina letniego", dlatego też został w tym celu zakupiony specjalny duży ekran przenośny, który można wykorzystywać na zewnątrz oraz dostosowany do niego projektor umożliwiający wyświetlanie obrazu zza ekranu. "Kino letnie na leżakach" będzie dostępne nieodpłatnie. Planowane jest powiązanie jednego plenerowego seansu z finałem marszobiegu na zakończenie lata organizowanego przez Powiat Skarżyski.

Wnioskowana kwota dotacji: 3000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2315,00 zł

 


 

PROJEKTY 2020

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Województwo Świętokrzyskie

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury - WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: Wystawa: "Magiczne młynarstwo. Suchedniowskie rody - Tumulcowie"

Syntetyczny opis zadania: Zadanie będzie realizowane w holu głównym Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie. Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. "Magiczne młynarstwo. Suchedniowskie rody - Tumulcowie". Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, która miała wpływ na historię lokalną - wątki obyczajowe, przemysłowe oraz polityczne na przestrzeni ostatnich 150 lat. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się w dniu 3 maja 2020 roku w suchedniowskiej "Kuźnicy" w ramach imprezy okolicznościowej pn. "Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące. Forma wystawy to plansza ze zdigitlizowanymi fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografiami poszczególnych członków rodziny.

Wnioskowana kwota dotacji: 2000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

PROJEKTY 2019

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"

 

Organizator: Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Nazwa programu: -

Nazwa własna zadania: "Tak przedtym wszędzie bywało - przegląd godek i zwyczajów wiejskich”

Syntetyczny opis zadania: Projekt pn. "Tak przedtym wszędzie bywało - przegląd godek i zwyczajów wiejskich" zakłada zorganizowanie konkursu obrzędów gospodarczych i godek świetokrzyskich. Działanie ma przybliżyć obrzędowość wiejską w różnych aspektach - gospodarczym, świątecznym i rodzinnym. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone amatorskie zespoły teatralne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Pieśni i Tańca, które zaprezentują wybrany fragment z życia wsi. Jury konkursu będzie składało się z regionalisty, etnografa i językoznawcy. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs godek dla osób indywidualnych. Przęgląd będzie miał miejsce w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Grupa docelowa to Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Pieśni i Tańca, amatorskie grupy teatralne oraz osoby indywidualne zainteresowane folklorem regionu. Chcemy zacieśniać kontakty z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Skarżyskiej. Będzie to znakomita okazja do spotkań międzypokoleniowych. Wydarzenie to da możliwość konsultacji ze specjalistami w dziedzinie etnografii i da bodziec do rozwijania swoich zainteresowań oraz aktywności społecznej. Stowarzyszenie współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Suchedniów i już po raz drugi organizuje tego typu imprezę. Ubiegłoroczna edycja nosiła tytuł "Bez pracy nie ma kołaczy" - przegląd obrzędów gospodarczych. Cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zespołów ludowych i została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność lokalną powiatu skarżyskiego, jako wartościowe i potrzebne wydarzenie. Dołączenie do przeglądu konkursu godek świętokrzyskich wynika z doświadczenia poprzedniego przeglądu, gdzie kilka osób wystąpiło pozakonkursowo i zadeklarowało chęć uczestnictwa w tego typu przeglądach.

Wnioskowana kwota dotacji: 2000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"

Nazwa Programu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „Tete-a-Tete ze słowem"

Syntetyczny opis zadania: Projekt „Tet a Tet ze słowem” XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ma za zadanie rozbudzić pasje teatralne i wprowadzić w świat sztuki młodzież i dorosłych, a zwłaszcza kobiety i osoby po 50 roku życia. Uczestnicy wydarzeń nauczą się poprzez teatr wyrażać siebie, będą w perspektywie pewniejsi swoich umiejętności i chętni do zdobywania nowych doświadczeń. Będą kształtować swoją wrażliwość estetyczną i twórcze kompetencje. Poprawiają dykcję, percepcję słuchową,  odkryją predyspozycje indywidualne. Celem projektu jest także kształtowanie postawy twórczego podejścia do zadań i problemów. Ponadto celem Konkursu, który odbędzie się w dniach 23-25 października 2020 roku jest ukazywanie związków pisarza z Suchedniowem, integracja środowisk artystycznych oraz stwarzanie warunków do twórczych działań inspirowanych polską literaturą emigracyjną.

Wnioskowana kwota dotacji: 15769,18 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

Organizator: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kielcach

Nazwa Programu: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „Krajobraz w paski. Cykl warsztatów, wykładów historyczno-artystycznych bazujących na potencjale i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej"

Syntetyczny opis zadania: W projekcie wezmą udział zdefiniowane grupy defaworyzowane, czyli kobiety i seniorzy. Nie zabraknie również zajęć dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji przedsięwzięcia w okresie od 10 stycznia do 16 lipca 2020 roku zostanie przeprowadzony cykl warsztatów, wykładów oraz wyjazdów podzielonych na 3 bloki: historyczny, artystyczny oraz blok tradycji. Zostaną przeprowadzone m.in.: wykłady „Historia i zabytki Suchedniowa” oraz „Historia i zabytki Bodzentyna”, wykład „II Wojna Światowa – Wykus, Michniów”, warsztaty plastyczne w technikach Decoupage, Iris Folding, Quilling, warsztaty ceramiczne, na tradycyjnych krosnach tkackich, warsztaty z wykonywania tradycyjnej zabawki ludowej, warsztaty taneczne, fotograficzne, warsztaty „Góry z Natury”, które będą stanowiły cykl wyjazdów tematycznych, jak również warsztaty teatralne, akrobatyczne, wokalno-instrumentalne, plenery rzeźbiarskie, warsztaty z wikliny papierowej, z wykonywania ludowej lalki-motanki.

Wnioskowana kwota dotacji: 67139,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 67139,00 zł

 


 

Organizator: Gmina Suchedniów

Nazwa własna zadania: „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” - etiuda teatralna

Syntetyczny opis zadania: W ramach promocji publikacji pod powyższym tytułem w dniu 7 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej SOK „Kuźnica” w Suchedniowie odbyła się etiuda teatralna będąca elementem wieczoru promocyjnego, której celem było zachęcenie publiczności do nabycia książki oraz jej wnikliwego przeczytania.

Wnioskowana kwota dotacji: 900,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 900,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa własna zadania: „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu było stworzenie nowego narzędzia promocyjnego Suchedniowa oraz całego obszaru LGD poprzez wydanie publikacji pt. „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”. Projekt ten koncentrował się na promocji opartej na tożsamości lokalnej Suchedniowa w kontekście historii i tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którego Suchedniów był główną siedzibą na przełomie XIX i XX wieku. Wydanie powyższej publikacji miało na celu również wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie dorobku lokalnego i potencjału kulturowego Suchedniowa. Finalnym efektem realizacji projektu było wydanie książki Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” oraz jej promocja, która odbyła się w sali widowiskowej suchedniowskiej „Kuźnicy” w dniu 7 grudnia 2019 r. Książka wydana przez Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” stanowi pamiętnik dnia codziennego na tle wielkiej historii. Janusz Trzebiński urodzony w 1892 roku był naocznym świadkiem i uczestnikiem życia Europy przed I wojną światową, a potem uczestnikiem dwóch wojen i czasów powojennych. W okresie tym Polska dwa razy odzyskiwała niepodległość, traciła ją i zmieniały się w niej stosunki nie tylko polityczne, ale i społeczne. Wspomnienia są materiałem źródłowym zostały przepisane i zredagowane przez dr historii Krzysztofa Karbownika. Stanowią cenny i nietuzinkowy materiał do panoramy społecznej Suchedniowa na przestrzeni blisko 90 lat. Lekkie pióra autora wspomnień sprawia, iż czyta się to jak dobrze napisaną beletrystykę.


Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 6250,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa własna zadania: Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA”

Syntetyczny opis zadania: Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR poprzez zapoczątkowanie nowego cyklicznego, ogólnopolskiego konkursu dla amatorskich grup zajmujących się twórczością kabaretową pt. Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych „KAWKA”. W pierwszym dniu konkursu odbyły się przesłuchania konkursowe 6 zgłoszonych zespołów kabaretowych, które oceniało profesjonalne Jury składające się ze znanych z telewizji gwiazd kabaretu w osobach: Adam Grzanka, Jarosław Pająk, Marcin Zbigniew Wojciech. W drugim dniu imprezy zostały wręczone nagrody finansowe w kwotach 4000,00 zł – I miejsce, 3000,00 zł – II miejsce, 2000,00 zł – III miejsce, odbył się również Koncert Laureatów oraz występ gwiazdy wieczoru, którą był kabaret Fifa Rafa.

Wnioskowana kwota dotacji: 12860,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 10000,00 zł

 


 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Nazwa Programu: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym

Nazwa własna zadania: „Bez pracy nie ma kołaczy”. Przegląd obrzędowości gospodarczej w województwie świętokrzyskim

Syntetyczny opis zadania: „Bez pracy nie ma kołaczy ” to projekt, który ma na celu ochronę lokalnego dziedzictwa ludowego w formie obrzędów gospodarczych kultywowanych w powiecie skarżyskim oraz całym województwie świętokrzyskim. Wydarzenie będzie miało miejsce w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Do udziału w przeglądzie zostaną zaproszone Zespoły Obrzędowe, Parateatralne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Pieśni i Tańca z regionu świętokrzyskiego. Każdy ze zgłoszonych wcześniej uczestników zaprezentuje jeden obrzęd gospodarczy np. darcie pierza, pranie, kiszenie kapusty itp. Przegląd będzie miał formę konkursu, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne jury: etnografowie z Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Narodowego w Kielcach oraz profesor językoznawstwa. Przewidziane nagrody w konkursie mają formę finansową. Po obradach jury, zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji udzielonych przez specjalistów - etnografów i językoznawcę. Stowarzyszeniu "Kuźniczy Krąg" zależy na zacieśnieniu kontaktów z zespołami ludowymi, które kultywują i chronią tradycję Ziemi Skarżyskiej. Będzie to znakomita okazja do spotkań międzypokoleniowych oraz aktywacji społeczności lokalnej. Wydarzenie to da możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji ze specjalistami.

Wnioskowana kwota dotacji: 1500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie

Nazwa własna zadania: Kosmiczny Dzień Dziecka w „Kuźnicy”

Syntetyczny opis zadania: W związku z 50-tą rocznicą lądowania człowieka na księżycu Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie oraz Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” postanowili zorganizować tematyczną edycję cyklicznej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Kosmiczny Dzień Dziecka w „Kuźnicy” był pełen atrakcji, wśród których znalazły się m.in.: prezentacja prawdziwego łazika marsjańskiego, pokaz pilotażu dronów, mobilne planetarium, kuleczkowo, dmuchańce, wspólne malowanie rakiety kosmicznej, konkursy dla dzieci z nagrodami, prelekcja i konkurs profilaktyczny o uzależnieniach od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, występy artystyczne oraz koncert zespołu muzycznego.

Wnioskowana kwota dotacji: 3490,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 3490,00 zł

 


 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa Programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury – WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: Wystawa: "Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie rody – Miernikowie"

Syntetyczny opis zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. „Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie rody – Miernikowie”. Zakres tematyczny wystawy to dzieje rodziny, które mała wpływ na historię lokalną - wątki obyczajowe, muzyczne oraz polityczne na przestrzeni ostatnich 150 lat. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 3 maja 2019  roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące. Forma wystawy to plansza z zdigitalizowanymi  fotografiami, dokumentami i pamiątkami oraz biografie poszczególnych członków rodziny.  Jest to kolejna wystawa z cyklu „Suchedniowskie Rody”, pierwsza pt „Spotkajmy się pod znakiem Niepodległa” swoje otwarcie miała w maju 2018 r. Została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców Suchedniowa, oraz regionu. Wystawa była dodatkowo prezentowana w WDK Kielce oraz cały czas pozostaje w orbicie zainteresowań MOK Olkusz oraz Sejmu RP. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego, a czasem również kraju. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym.  Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

Wnioskowana kwota dotacji: 1500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Nazwa Programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa własna zadania: „4 światy z tą historią – edukacyjna gra planszowa”

Syntetyczny opis zadania: Wydana przez Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” gra składa się z planszy, która jest odwzorowaniem uproszczonego planu miasta z naniesionymi najważniejszymi obiektami. Na uwagę zasługuje fakt, iż prototypy budynków były wykonane ręcznie przy użyciu akwarel. Również pionki do gry są dziełem ręcznej pracy rzemieślniczej. Zostały wykonane z gliny i pokryte 4 kolorami powłoki ceramicznej. Kostka do gry także została ręcznie wykonana z gliny. Gra zawiera karty z pytaniami dotyczącymi przyrody, historii, architektury, postaci oraz wydarzeń związanych z Suchedniowem.

Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 6250,00 zł

 


 

Organizator: Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Nazwa własna zadania: "Krajobraz w paski"

Syntetyczny opis zadania: Głównymi celami projektu pn. „Krajobraz w paski” było zorganizowanie w okresie wakacyjnym Letniej Akademii Umiejętności dla dzieci i seniorów przy udziale MOPS w Suchedniowie. Projekt skierowany był do osób, które jeszcze nigdy nie korzystały z żadnej oferty wakacyjnej, a przede wszystkim do dzieci z rodzin, które najczęściej pozostają pod opieką MOPS w Suchedniowie, ponieważ ograniczają się one zazwyczaj jedynie do edukacji szkolnej, nie rozwijają wszechstronnych kompetencji społecznych, często borykają się z trudnościami w nawiązywaniu zwykłych więzi koleżeńskich w grupie rówieśników. Poprzez realizację projektu pn. „Krajobraz w paski” chcieliśmy umożliwić dzieciom i seniorom aktywne spędzenie dwóch pełnych tygodni wypełnionych poznawaniem najbliższej okolicy, udziałem w warsztatach, wycieczkach pieszych oraz autokarowych.

Wnioskowana kwota dotacji: 5000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: -

 


 

PROJEKTY 2018

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg”
 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa programu: Zadanie publiczne z zakresu kultury – WYDARZENIE

Nazwa własna zadania: Wystawa: "Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy"

Syntetyczny opis zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja wystawy pt. Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy. Zakres tematyczny wystawy wpisuje się w obchody 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Suchedniowa historii osady, przez pryzmat rodzin, które odegrały istotną rolę w jej  dziejach. Dostęp do wystawy będzie bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbędzie się 3 maja 2018  roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące.  Jest to nowa propozycja  naukowa, która wpisuje się w niezagospodarowany obszar historii i kultury Suchedniowa. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy ma pokazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym.  Chcemy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.
 

Wnioskowana kwota dotacji: 2626,42 zł

Otrzymana kwota dotacji: 2000,00 zł

 


 

Organizator: Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna

Nazwa programu: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym.

Nazwa własna zadania: „O nas i o sobie samym” - wybór wierszy Danuty Świerzewskiej
 

Syntetyczny opis: „O Nas i osobie samej” – wybór wierszy Danuty Świerzewskiej to projekt, który ma na celu wydanie i promocję tomiku poezji lokalnej, suchedniowskiej poetki i artystki. Działanie  będzie się składać z dwóch  części: wydania publikacji oraz promocji poezji i rękodzieła artystki. Wydanie publikacji zostanie poprzedzone digitalizacją całej dostępnej twórczości poetyckiej autorki, z pośród której wybranych zostanie piętnaście wierszy do publikacji /głównym kryterium wyboru będzie związek z regionem /. Zestawienie wszystkich dostępnych wierszy zamieszczone będzie na stronie internetowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w wersji online. Następny krok to wykonanie projektu graficznego, w którym zawarte zostaną informacje biograficzne o artystce wybór piętnastu wierszy oraz fotografię rękodzieła. Publikacja będzie promowana plakatami i zaproszeniami na spotkanie promocyjne połączone z wystawą prac rękodzielniczych  Danuty Świerzewskiej. Na spotkanie promocyjne zostaną zaproszeni przedstawiciele jednostek kulturalnych i samorządowych z wszystkich gmin powiatu skarżyskiego, którzy przeczytają wybrane wiersze poetki. W celu  przybliżenia twórczości p. Danuty dzieciom zostanie wystawiona również etiuda teatralna przedstawiająca jeden wybrany utwór przez sekcję teatralną działającą przy SOK „Kuźnica”.  Publikacja zostanie przesłana do bibliotek oraz jednostek kultury w całym powiecie. Promocja publikacji, wieczór autorski oraz wystawa odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie  przy ul. Bodzentyńskiej 18.   
 

Wnioskowana kwota dotacji: 2560,52 zł

Otrzymana kwota dotacji: 1500,00 zł

 


 

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry

Nazwa programu: Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

Nazwa własna zadania: „4 światy z tą historią” - planszowa gra edukacyjna
 

Syntetyczny opis: Projekt przewiduje stworzenie autorskiego projektu gry planszowej na bazie zasobów kulturowych i przyrodniczych Suchedniowa i jego okolic. Gra planszowa zostanie zaprojektowana merytorycznie przez p. Agnieszkę Włodarczyk – Mazurek społecznie /osoba ta  jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd/ oraz graficznie przez p. Grzegorza Chorążka. Wydrukowana gra zostanie przedstawiona mieszkańcom Suchedniowa w formie  prezentacji multimedialnej oraz rozdana osobą zainteresowanym. Po promocji gra planszowa zostanie rozprowadzona po do szkołach, bibliotekach i domach kultury na terenie Gminy Suchedniów i gmin ościennych. 
 

Wnioskowana kwota dotacji: 6250,00  zł

Otrzymana kwota dotacji: 6 250,00 zł

 


 

PROJEKTY 2017

na które otrzymaliśmy dofinansowanie

 

"Kolorowe jarmarki"
 

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 "Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona
Orkiestrze Dętej z Suchedniowa"

 

Projekt dofinansowany przez Województwo świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projekty 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu."Suchedniowskie Święto Kaszy"
 

Projekt złożony do Narodowego Centrum Kultury, wnioskowana kwota dofinansowania to 15 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 000 zł. Termin realizacji 05.06.2017 r. – 20.11.2017 r. Zadanie polegało na zorganizowaniu I Suchedniowskiego Święta Kaszy – wielowymiarowej imprezy plenerowej, która miała na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocję produktu lokalnego w postaci kaszy, wykorzystując potencjał mieszkańców. Kasza z Suchedniowem związana jest poprzez legendę, która silnie zakorzeniona jest w tradycji miasteczka. W ramach wydarzenia odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z kaszy, który zaangażował nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich, ale również restauratorów, indywidualnych mieszkańców Suchedniowa i okolic. Odbył się pokaz i warsztaty z tańca ludowego – pęcak, prezentacja tradycyjnych narzędzi do obróbki kaszy, uzupełniona wykładem etnograficznym. Firma zewnętrzna przygotowała pokaz gotowania na ogromnej patelni wybranej potrawy z kaszy, a następnie rozdała ją wśród mieszkańców Suchedniowa. Na zakończenie imprezy odbył się koncert znanego folkowego zespołu. Podsumowaniem projektu było wydanie publikacji ze zbiorem najlepszych potraw z kaszy.
 


 

"Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała"

 

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.
 Projekty, które zostały złożone

 

II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. "Kabaretowe Artystyczne
Spotkania Zespołów Amatorskich Kasza +"

 

Projekt złożony do firmy CEDROP Drób i wędliny dla twojej rodziny, wnioskowana kwota dofinansowania to 10 000 zł. Całkowity koszt projektu to 20 700 zł. Termin realizacji 30.09.2017 – 01.10.2017 r. II Ogólnopolski przegląd kabaretów pt. Kabaretowe Artystyczne Spotkania Zespołów Amatorskich KASZA+ adresowany jest do młodych kabaretów z całego kraju. Spośród zgłoszonych zespołów, zostanie wybranych osiem do głównej rywalizacji. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas trwania przeglądu, będą warsztaty kabaretowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń na temat kondycji polskich kabaretów w ostatnich latach. Celem projektu jest wyłonienie (drogą konkursu) najlepszych, lecz dotąd mało znanych, młodych kabaretów Polskich. Dla nich też zorganizujemy warsztaty teatralne z udziałem wybitnych twórców kabaretu, bowiem w naszym odczuciu, część sceny artystycznej podąża w kierunku dalekim od sztuki kabaretowej w dobrym, tego słowa, znaczeniu. Podniesie to ofertę kulturalna miasta Suchedniowa, oraz pozytywnie zbuduje jego markę.
 Projekty, które nie dostały dofinansowania

 

"Teatr bez barier"
 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Dostępna. Wnioskowana kwota dotacji 43 500 zł. Całkowity koszt projektu 54 500 zł. Teatr Bulwarowy Kuźnica w Suchedniowie podejmuje tradycje teatralne mające korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie jako mały ośrodek miejski oddalony od dużych aglomeracji ma utrudniony dostęp do kultury wysokiej w tym spektakli teatralnych. Nowo powstały teatr wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności wystawi sztukę teatralną Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”, która będzie prapremierą polską. Wydarzeniami towarzyszącymi w pracy nad spektaklem będą warsztaty teatralne skierowane do dzieci młodzieży i dorosłych – mieszkańców Suchedniowa i okolic, zakończone konkursem na etiudę komediową. Dodatkowo przez okres realizacji projektu, aktywna będzie zakładka na stronie internetowej www.kuznica-suchedniow.com na której będzie prowadzony blog dotyczący najciekawszych aspektów pracy nad spektaklem.
 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Komediowej "Boulevard-Boulevard"
w Suchedniowie

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Teatr i taniec. Wnioskowana kwota dotacji 143 500 zł. Całkowity koszt projektu 180 500 zł. W ramach I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki komediowej Boulevard-Bollevard planujemy wystawienie 6 spektakli konkursowych, koncertu finałowego, poprowadzenie warsztatów improwizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowanie konkursu na najlepiej powiedziany tekst komediowy, paradę przebierańców, wystawę fotograficzną, spotkania z artystami, potańcówkę pod gołym niebem w stylu retro. Zadanie ma celu wspieranie zjawisk kulturalnych o wymiarze ogólnopolskim w małym ośrodku miejskim. Festiwal Boulevard -Boulevard będzie zaczynem do cyklicznych spotkań. Wnioskodawca nawiązuje do tradycji teatralnych z okresu 20 - lecia międzywojennego, w którym teatr w Suchedniowie był nieodłączną częścią życia społeczności lokalnej. Festiwal będzie kreował nową jakość życia kulturalnego miasta w wymiarze ogólnopolskim, będzie również pierwszym tego typu zjawiskiem na mapie województwa świętokrzyskiego. Jego wyjątkowość będzie polegała także na czynnym uczestnictwie osób głuchych i głucho niemych w wystawianych spektaklach i warsztatach, będzie to możliwe dzięki zatrudnieniu tłumaczy języka migowego, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym w aktywnym odbiorze sztuki.

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny